Вход

„Предизвикателства пред велосипедния туризъм”

На 23 март в Best Western Hotel – София се проведе конференция „Предизвикателства пред велосипедния туризъм” (Cycling tourism challenge)  – заключително събитие по проект „Велосипедни маршрути в средното и долното течение на р. Дунав“. Събитието бе с международен характер, като в него участваха организации от Хърватска, Сърбия, Румъния и България, ресорни ведомства от нашата страна – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на туризма, дирекции на природни паркове „Беласица” и „Русенски Лом”, туроператори.

Г-н Хесус Фрейре от Европейската федерация по колоездене представи на участниците мрежата от ЕвроВело маршрути, ползите за туризма от тяхното развитие, моделите на коопериране между институции, бизнес и неправителствени организации. Акцент беше поставен върху съотношението инвестиции – печалби, а също и върху условията и услугите, от които се нуждае велосипедният турист и които би изискал от един разработен вече маршрут.

Всяка една от страните Хърватска, Сърбия, Румъния и България споделиха постигнатия напредък в развитието на велотуристическите маршрути в своите държави, модели на коопериране между заинтересованите страни, както и предизвикателствата, които остава да бъдат преодолени по пътя на утвърждаване на този вид туризъм като популярен, предпочитан и печеливш.

Всички презентации, представени  по време на конференцията, както и в предхождащите я събития, могат да бъдат видени на страницата на Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Конференцията беше последвана от кръгла маса „Механизъм за сътрудничество в координирането на велосипедни маршрути в България“. Нейната цел беше да определи необходимите стъпки, които следва да бъдат предприети в близко бъдеще от заинтересованите страни с цел развитие на велотуризма у нас. Сред основните предизвикателства са създаването на координационни звена, залагане на велотуризма в национални, регионални и общински стратегии за развитие, съвместяването на моторно и велосипедно движение по пътищата, създаване на национални стандарти за маркировка, подобряване на услугите и др. От страна на институциите в кръглата маса участваха представител на Министерство на туризма, както и областният управител на Русе, г-н Стефко Бурджиев.

Двете събития бяха предшествани от работна среща между партньорите по проекта, включваща и кратка велосипедна разходка из централните части на София. Участниците от Сърбия, Румъния и Хърватска се запознаха с основните забележителности на нашата столица, а също и с предизвикателните условия на велосипедиране в центъра на града.

Banner 468 x 60 px