Вход

2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН

На 19 декември 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

 Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

 В рамките на вторият моден инфо ден гост-лектора г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност МОДА, представи пред присъстващите примери за атрактивно представяне на модна корекция от най-популярните световни брандове в ретроспективен план, проследявайки ги до последните модни сезони.

 Втората презентационна част премина под надслова „Бързата мода вече няма да е на мода! “, където присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните моменти, залегнали в  Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия.

 Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

and by national funds of the countries participating in the

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Banner 468 x 60 px