Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Община Благоевград финализира изготвянето на План за интегрирано развитие за периода 2021 – 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021 – 2027 г. /ПИРО/ получи положителна екологична оценка от Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград. Предстои той да бъде предложен за гласуване по време на редовно заседание на Общински съвет – Благоевград в края на м. януари. В случай че бъде одобрен, Общината има готовност да пристъпи към реализирането му.

В рамките на няколко месеца бяха проведени онлайн анкети с граждани, бизнес и неправителствени организации относно идеи за проекти, които да бъдат включени в ПИРО. В допълнение бяха организирани обществено обсъждане и онлайн срещи за проучване на нагласите на заинтересованите страни.

„Всички постъпили градивни предложения са намерили отражение в Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград. Ежегодно той ще бъде подлаган на оценка, а ние възнамеряваме да го актуализираме всяка следваща година, така че да дадем възможност предложените проектни идеи от хората и бизнеса да бъдат заложени в него“, коментира на пресконференция Дамян Качулски, заместник-кмет по европейско развитие и иновации.

В срещата участва и заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова. „При одобряването от страна на Европейската комисия на програмите, касаещи новия програмен период, трябва да бъдем готови с нашите проектни идеи и проектни предложения за своевременно кандидатстване, възползвайки се от всяка една отворена процедура. Този план е рамка, в която са поместени потребностите на жителите за развитието на нашия град и същевременно ориентир за кандидатстване и обвързване с различните възможности и източници за финансиране. Ние имаме готовност да приемем всяко едно ваше предложение, да го анализираме и предприемем съответните действия, както за включване в интегрирания план, така и за изготвяне на проектни предложения и за кандидатстване за финансиране“ заяви Мария Петрова и апелира за гражданска активност.

По време на срещата стана ясно, че в ПИРО са включен проектни идеи, съвместно с други Общини, в това число и София.

Посоката на развитие на Община Благоевград е обобщена във визията на ПИРО: Община Благоевград – модерна, иновативна, свързана, зелена община, осигуряваща висок жизнен стандарт за своите граждани и условия за устойчиво икономическо развитие!

Планът за интегрирано развитие, както и презентации към него, могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.blgmun.com/calendar312/PIRO_2021_2027.html

„ЕТЪР“ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ, НОСИТЕЛ НА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ГОЛЕМИ МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ „ЖИВА“

 На официална церемония вечерта на 12 януари  в сръбската столица Белград Международната фондация „Форум на славянските култури“ (FSK) връчи наградите „Жива“ за най-добър музей от славянска държава. Престижното отличие „Най-добър обект на културното наследство“, която се присъжда за трети път, спечели Регионален етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. За първи път български музей става носител на голяма награда от този много авторитетен международен културен форум. Наградата „Музей на годината“ получи Музеят на дърворезбата от Кониц (Босна и Херцеговина). Събитието се провежда в сътрудничество с Министерство на културата и медиите на Република Сърбия и сръбски партньорски институции.

Двадесет музея от 11 славянски държави участваха в конкурса за наградата „Жива“. Седмата церемония се състоя в Белград, а предишните места за нейното провеждане са Скопие, Санкт Петербург, Задар, Блед, Прага и Бар. Журито се състои от 13 музейни експерти от славянски страни и Европейската музейна академия. Българският представител в него е директорът на дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ на Министерството на културата - Екатерина Джумалиева.


  Освен двете големи награди бяха връчени още няколко. Специално признание за лидерство получи Националният литературно-мемориален музей на Иван Франко в Лвов (Лвов, Украйна). Носител на признанието за внимание към посетителите и достъпност е Музеят на въгледобива в Забже (Забже, Полша). Специалното признание за творчество получи Музеят на изкуствата „Божидар Якац“ (Костаневица на Кръки, Словения). Центърът за посетители „Къщата на приказките на Ивана“ (Огулин, Хърватия) бе отличен за разказване на истории, а Ярославският художествен музей (Ярославъл, Руската федерация) – за добро използване на ресурсите. Журито реши също така да връчи Почетно отличие на Национален музей в Белград (Белград, Сърбия).

  „Сред многото важни дейности на Форума със сигурност е опазването на вековни ценности, възпитанието на славянските езици и по-нататъшното изграждане на славянски културни идентичности. Тези ценности могат да станат по-видими само чрез съвместно застъпване за тяхното утвърждаване в глобален мащаб. Това насърчава културното разнообразие и в същото време допринася за славянските култури за глобалния диалог“, подчерта Мая Гойкович, вицепремиер на Република Сърбия и председател на Борда на Форума на славянските култури.

 „Наградата за най-добър славянски музей и културно наследство „Жива“ е платформа, която насърчава и култивира диалог за славянското наследство и неговата уникалност, но на първо място е пространство, където можем да срещнем славянско наследство, да получим информация за него, да се установят контакти, да се вземат решения за посещения на различни места и музеи от славянски страни“,  заяви по време на церемонията Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури.

„Присъствието на български музей на този форум е голяма чест за нашата страна. Тук ние, българите, се чувстваме сред близки хора, усещаме доверие и сериозна подкрепа. Защото всички сме посветили своята дейност на една важна мисия – да работим за утвърждаване на славянската култура в глобалния свят. Културните постижения на славянската общност са световен феномен, без който не може да се обясни същността на човешката цивилизация. Всяка от присъстващите на този форум организации представя славянството, макар от различен поглед. Ако влезете в българския музей „Етър“, на който съм директор, ще откриете много и от миналото на своите народи. Благодаря от името на екипа си, че сме част от това голямо за славянския свят събитие“, коментира проф. д-р Светла Димитрова, директор на музей „Етър“, на която бе връчена наградата за най-добър обект на наследство в славянските страни.


  За седем години от своето съществуване наградата събра повече от 135 музея, стана ясно от информация на организаторите.
Министерство на земеделието: Ще създадем възможно най-добри условия за достъп на български храни до пазара

„Ще работим за подобряване на контрола по агрохранителната верига, качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната. Искаме да подкрепим родните производители на храни като създадем възможно най-добри условия на достъп на българските храни на пазара. Особено важна за нас е устойчивостта на веригата на предлагане на храни чрез предлагане на фермерски продукти и скъсяване на веригите на доставки с цел да се защитят максимално интересите на българските производители и да се предотвратят нелоялни търговски практики. Сред приоритетите ни в сектора са борбата със сивия сектор, както и прилагането на ангажиментите по Зелената сделка и запазване на биоразнообразието.” Този ангажимент пое ръководството на Министерство на земеделието по време видеоконферентна среща с браншовите организации от сектор „Храни“ и търговските вериги. В срещата участие взеха министъра на земеделието д-р Иван Иванов, заместник-министър Момчил Неков, заместник-министър Стефан Бурджев, заместник-министър Иван Христанов, както и представители на Българска агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по агрохранителната верига, Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Заместник-министър Момчил Неков подчерта, че едни от най-важните и трайни приоритети, които си поставя екипа на Министерство на земеделието в провежданите от него политики, са насочени към подобрена комуникация и партньорство при работата с браншовите организации от сектор „Храни“. Той подчерта, че се работи в посока производството на повече българска продукция с по-голяма добавена стойност и подкрепата й през финансовите инструменти на европейските и национални политики, които бъдещия Стратегически план и Националния план за възстановяване и устойчивост предлагат. „Ще се работи да се подпомогнат преработвателите, тъй като те създават работни места и много от тях оперират в селските райони, което е в унисон със заложените основни приоритети както на коалиционното правителство, така и на подготвяния стратегически документ за следващия програмен период“, каза още той.

По думите му, целта на срещата е да бъдат разгледани и търсени възможности за увеличаване на достъпа на традиционни български храни до потребителите, включително и чрез увеличаване на предлагането им в търговските вериги.

Важна тема на дискусията беше и дигитализацията, прилагането на високите технологии в хранителната индустрия и търговската мрежа.  Акцент в разговорите, отношение към който взе заместник-министър Иван Христанов, беше развитието на биологичното земеделие и перспективите му както в национален план, така и като експортно ориентиран продукт.

Заместник-министър Неков посочи, че политиките по агрохранителната верига ще продължат да бъдат важен приоритет на Министерство на земеделието и на неговия експертен екип, както и политиката за създаване на национални стандарти за производство на храни, с цел подобряване и повишаване на качеството на храните.

Преработвателите подкрепиха включването на мярка в стратегическия план и за подпомагане на схемите за качество. По време на дебата бяха поставени още въпроси за недостига на работна ръка в сектора и студентските програми, с които да се привличат млади специалисти, както и за приобщаване на децата към вкуса на добрата българска храна чрез програмите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Заместник-министър Неков информира, че се удължава с 2 седмици срокът, до 28 януари 2022 г., за обществено обсъждане на изготвения проект на Програма за местни традиционни и регионални традиционни храни за периода 2021-2031 г. Той покани Националния съвет по храните да излъчи свои представители за участие в работната група, която работи по проекта. Представителите на хранително-вкусовия бранш активно участват и в дейностите при изпълнение на мерките по Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 – 2026 г.).

Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ: Приключихме 2021 г. с 31 проекта на обща стойност 1,220 млрд. лв. с потенциал за разкриване на над 2600 нови работни места

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието се проведе на 14 януари 2022 г. от 10:30 ч. в хотел HYATT REGENCY SOFIA, зала „Васил Левски“. Заключителната пресконференция оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. В пресконференцията участие взе екипът по управление на проекта, който съвместно с представители на фирмите изпълнители подробно и чрез демонстрации представиха постигнатите резултати от изпълнението.

Създадена е онлайн платформа „Виртуален офис“, насочена към повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори с цел стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие, чрез осигуряване на институционална подкрепа за подобряване на бизнес средата.  Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев по време на заключителната пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Смятам годината за успешна, допълни г-н Янев и оцени високо резултатите от проекта.

Проектът е изключително важен, защото е в съответствие и с дългосрочната визия на БАИ, а именно да се развива като надежден и компетентен партньор на чуждестранните инвеститори, ползващ се с институционално доверие и авторитет при осъществяване на целите си за привличане на инвестиции в България.        

 

Изпълнени  и постигнати са специфичните цели на проекта като създаване на инструменти, в т.ч. изграждане на онлайн платформа „Виртуален офис“, за осигуряване на комплексни услуги на инвеститори и предоставяне на актуална информация за ключови индустрии в България, подобряване на качеството на дейностите по обслужване на инвестиционния процес. Подпомогнат е и процесът на вземането на инвестиционни решения чрез изработване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно- и високотехнологични сектори в България.

Очакваният резултат от проекта е да се постигне положителен ефект за развитието на устойчива благоприятна бизнес среда и конкурентоспособност на българската икономика чрез усъвършенстване на процеса по привличане и задържане на инвестиции в ключови за България приоритетни сектори, увеличаване на обема на преките инвестиции и разширяване на обхвата на услугите, предоставяни на реалните и потенциалните инвеститори.

В рамките на проекта се проведоха 10 уебинарни сесии, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местни и регионални власти. По време на пресконференцията бяха демонстрирани и основните функционалности на създадената в изпълнение на проекта онлайн платформа „Виртуален офис“, която надгражда съществуващия сайт на Агенцията, който бе създаден в изпълнение на проект по предходния програмен период на ОПИК.

Иновативната платформа „Виртуален офис“ включва различни функционални направления: провеждане на онлайн консултации чрез платформа за уебинари; инвестиционен калкулатор; регистър на инвеститорите; регистър със свободни терени и производствени бази; интерактивна карта на човешките ресурси; портал и система за управление на съдържание; система за структурирани данни. Надграждането на всички налични онлайн софтуерни системи е насочено към повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори с цел стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

За удовлетворяване необходимостта от поддържане на актуална информация и повишаване степента на информираност на потенциалните инвеститори относно инвестиционния климат в България са предвидени извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и тенденциите за развитие на ключовите индустрии, разработването на конкретни програми за привличане на инвеститори и тяхната годишна актуализация. Актуалната информация е ключово важна за ефективното функциониране на инвестиционния калкулатор, на интерактивната карта на работната сила и предоставянето на консултации от Виртуалния офис.

Дигитализацията на работата на институцията, която ръководи и новото отношение към потенциалните инвеститори, е голямата цел, заяви изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев.

 

 

 

Banner 468 x 60 px