Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

БЕЗПЛАТНИ ВИРТУАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА Хора с увреждания

БЕЗПЛАТНИ ВИРТУАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА

Хора с увреждания

Земеделски производители

Социални предприемачи

Ангажирани с или практикуващи спорт на открито

 или  Всички които имат интерес да научат:

 • Как се създават социални предприятия
 • Как хора с физически увреждания могат да упражняват агро-професии, да спортуват и да мечтаят
 • Как можете да бъдете предприемач в помощ на горната група хора

 Можете да последвате нашите покани за участие по проект AGRY-ABILITY в следните 2 събития:

 1. ВИРТУАЛНИ ТРАНС-ГРАНИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА НОУ-ХАУ ОБМЕН В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКАТА ОБЛАСТ

- на 2 юли 2021 г., в 15:00 ч. (петък)

Включете се на линкhttps://online.webinaria.eu/b/adm-tyd-vcw.

 1. ОНЛАЙН УЧАСТИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

- на 4 юли 2021 г., в 13:00 ч. (неделя)

Включете се на линкhttps://online.webinaria.eu/b/adm-tyd-agri

 Включването е безплатно, а участието ви с перспективи за вас, дискретно и неангажиращо!На двете събития ще ви бъде представен он-лайн инкубатор (електронната платформа) разработен в рамките на проекта и как да работите с него за да се развивате в желаната от вас област.

Събитията се организират онлайн чрез видеоконферентната система www.Webinaria.EU за събития в конферентна среда.

Ето и какво в допълнение ще научите на двете събития:

На 2 юли чрез Виртуални транс-гранични посещения ще може да се пренесете в света на нашите партньори от Гърция - приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО” и да усетите как те преодоляват  физическите си ограничения и стереотипите в обществото, реализирайки мечтите си за практикуване на земеделие и спортове на открито.

 На 4 юли Виртуалната лаборатория ще ви пренесе извън границите на трансграничния регион България-Гърция по полетата на държави извън региона, където предприемчиви мъже и жени подчиняват природата с иновативни методи и въпреки ограниченията си обработват земята и създават плодове.

 Очакваме с нетърпение, вашето включване!

Агенция за Европейска Интеграция

За контакт:

Розалина Гьобеклиева

/Ръководител проект/

GSM: 0888 56 58 56

rozichka8Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 За тези които търсят визуален контакт напомняме, че

 01.07.2021 г. наближава.

През целия ден, от 10 до 19 часа, експерти на Агенция за Европейска Интеграция ще ви посрещат в бяла шатра 3х3 метра пред магазин „ДМ“, пл. „Общински“, гр. Хасково

Събитието е ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“,

AGRI-ABILITY

Ето и линк към он-лайн инкубатора: http://agriability.com/incubatorbg/

 Сега ще ви разкажем за някои Добри практики в Социалното предприемачество в Трансграничен регион Гърция-България

 Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги“, Социално предприятие "Творителница за играчка", с. Могилица, община Смолян

"Творителница за играчка" стартира работа през 2019г. Основен предмет на дейност на социалното предприятие е производството на ръчно рисувани дървени детски играчки. Предприятието е позиционирано на територията на с. Могилица, община Смолян, като осигурява работа на уязвими лица от с. Могилица, с. Арда и с. Смилян. Проектът е финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема „Насърчаване на предприемачеството“ .

Социално предприятие Димитровград

Създадено е на 13 ноември 2009 година от Община Димитровград със старта изпълнението на проект „Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград” с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия” Пилотна фаза, с ръководител Магдалена Ванчева. След приключване на проекта предприятието продължи да функционира като общинска дейност и така 11 години до днес. Работниците са лица от рисковите групи – хора с увреждания, лица от малцинствен етнически произход и самотни родители. Социалното предприятие им осигурява обучение, защитена заетост, подбор и наблюдение на изпълняваните дейности, социално обслужване и трудово посредничество (при желание и възможност да излязат в частния сектор). СП Димитровград осъществява дейността си в три направления - „Шивачество”,  „Ремонт на битова техника” и „Рекламни материали”.

В направление „Шивачество” се изработват текстилни изделия за различните общински структури, по конкретна заявка. Материалите или средствата за тяхното закупуване се осигуряват от заявителя, а в СП изделията се скрояват, ушиват и опаковат.

В направление „Ремонт на битова техника” се  извършват ремонти на разнообразна техника в работилницата и на място в общинските обекти, ремонт и поддръжка на ел. инсталации, довършителни след ремонтни дейности.

В направление „Рекламни материали” се изработват информационни и рекламни материали за мероприятия и дейности в община Димитровград”.

Социалното предприятие работи с всички детски заведения в общината, музея, читалищата, с клубовете на хората от третата възраст, с други общински предприятия и си взаимодейства успешно със всички социални услуги в общината, служителите и потребителите в тях имат информация за възможностите на служителите в СП и редовно се възползват от услугите им.

 „НИЯ МИЛВА“, гр. Хасково

Социално предприятие „НИЯ-МИЛВА“ съществува от 2006 г. Негов управител е Сияна Кисьова.  Към днешна дата дружеството присъства на пазара с над 40 вида продукта в билковата козметика и хотелските консумативи. В предприятието работят 10 човека, половината от който хора с увреждания. Продуктите на фирмата се продават в цялата страна - в аптеки, сувенирни и козметични магазини и са част от консумативите в хотелите в България, но реализира износ и към съседни балкански страни.

 AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

Проект Agri-Ability – „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“

Проект Agri-Ability –

„Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  стартира в Хасково.

Партньори по проекта са от Гърция - Сдружение на хора с двигателни проблеми и приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО” и  Тракийски университет „ДЕМОКРИТ“ – Катедра „Развитие на селското стопанство“, а от България - Югозападен университет „Неофит Рилски”- Юридически и исторически факултет и Агенция за Европейска Интеграция. Финансиран е по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017. Проектът е с продължителност 2, 5 години. Дейностите се развиват с акцент върху селските райони в региона.

Основната цел на проекта е да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони, по-специфично:

 • Разработване на оперативни инструменти и насоки за успешно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони.
 • Подобряване на практическите знания и умения на хората с увреждания за предприемачество, свързано със селското стопанство, агротуризма и спортните дейности на открито в селските райони
 • Насърчаване създаването и функционирането на социални предприятия за хора с увреждания, свързани със селско стопанство и агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони
 • Ускоряване и подкрепа на социалното предприемачество за хората с увреждания в трансграничния регион.

В резултат на изпълнението се очакват няколко иновативни продукта и допълнителни ефекти за целевите групи:

а) инструментариум, който може да подкрепи широк спектър от опити за социално предприемачество на хора с увреждания,

б) полеви лаборатории за обучение за подобряване на уменията на 150 участници,

в) подготвени хора в неравностойно положение или социални предприемачи, да използват бизнес шаблони

г) онлайн инкубатор на социалното предприемачество като обслужване на едно гише, което ще подпомогне жителите на транс-граничния регион в началото, а в последствие и в двете съседни държави като цяло чрез повишено доверие и стремеж към предприемачество на хората с увреждания, посредством:

 • Подобрени познания за пазара
 • Подобрена способност за развитие и управление на бизнеса
 • Подобрени практически знания и умения
 • Повишена способност на хората с увреждания да се справят с правни, социални и икономически предизвикателства при създаването и функционирането на предприятие в Гърция и България.
 • Подобрена информираност за възможностите за социално предприемачество за хора с увреждания в трансграничната зона
 • Предлагане на готови за използване решение за създаване на предприятие и др.
 • От целевите групи ще бъдат подбрани интересни и вдъхновяващи случаи, които ще бъдат популяризирани по различни начини в рамките на проекта, като добри практики, а от групата на хора с двигателни увреждания през март 2020 г., ще бъдат поканени 20 човека, които ще посетят Гърция, оранизации подобни на техните и гръцки ферми и ще им бъдат представени начини, по които могат да упражняват селскостопански, земеделски и риболовни дейностти въпреки ограниченията им.

                                                                                                                     

Целевите групи на проекта са:

 • Хора с физически увреждания
 • Земеделски производители
 • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
 • Социални предприемачи
 • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.

Основните дейности за постигането на целите и резултатите са:

1: Мениджмънт на проекта и координация

2: Комуникация и разпространение на резултатите

3: Инструменти за развитие на предприемачеството за хора с увреждания

4: Бизнес модели за селскостопански дейности.

5: Бизнес модели за агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони.

6: Подкрепа за предприемачеството и доверие към новите предизвикателства за хора с увреждания.

AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

Социално предприемачество в България

Въпреки широката популярност на термина социално предприемачество, все още съществуват неясноти относно неговата същност, характеристики и обхват. Независимо от липсата на общоприета дефиниция в рамките на ЕС, предприятията на социалното предприемачество се определят най-често като предприятия, предлагащи работна интеграция, т.е. интегриране на пазара на труда.

 

В България социалното предприемачество е прохождаща дейност. Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) е съвсем нов и понастоящем действието му е ограничено. Той е приет в началото на ноември 2018 г. и влиза в сила от 2 май 2019 г. ЗПССИ определя социалното предприемачество като форма, която съвместява стопанската дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност, т.е. социален ефект за съответната целева група.

Социалното предприятие е изградено на основата на следните три принципа:

 • Социална и професионална интеграция на индивидите, които поради своето социално изключване и възлагането им на маргинална роля в обществото са станали жертва на нарастващи социални и професионални бариери.
 • Предприятия в основата на икономическата система. Предприятията за социална интеграция са решени да продължат своята дейност в икономическата система, която най-често е основен фактор във феномена на изключването.
 • Предприятия със силно педагогическо измерение. Предприятията за социална интеграция инициират обучителни и образователни програми, създадени въз основа на съществуващия потенциал и развиват този индивидуален потенциал в рамките на предприятието.

За разлика от бизнеса (частните фирми), социалните предприятия не преразпределят печалба, а тя се инвестира в социални дейности. Те имат колективно управление с висока степен на независимост и работят в името на обществени цели. Социалните предприятия използват комбинации от парични и непарични ресурси, доброволен и платен труд.

От организационна и управленска гл.т. социалните предприятия се характеризират с партисипативен подход и ограничено разпределяне на печалбата. В повечето държави в тях работят едновременно служители с трудови договори и доброволци, а предлаганите работни места обикновено зависят от способностите и уменията на ангажираните хора. Много социални предприятия зависят от обществените фондове.

Разнообразието на социалните предприятия затруднява тяхното дефиниране, както по отношение на правните форми, под които те оперират, така и по отношение на бранш, секторна активност, размер. Нещо повече, тяхната „социалност“ може да се изразява в различна форма: по отношение на входящите елементи (вид работници / работни условия) и/или по отношение на резултата (напр., предлагане на стоки или услуги с нетърговска цел на целева група, която има специфични нужди).

Специфики на предприятията на социалното предприемачество в селското стопанство

Полагането на грижи е дълбоко вкоренено в селскостопанските традиции и европейските земеделски стопани винаги са се гордеели със своята способност да осигуряват подходящите грижи за своята земя, добитък и посеви. Тези качества сега разширяват приложението си при използването на ферми като места за предоставяне на грижи за хора с психични, социални или физически проблеми.

Често наричано „социално селско стопанство“ или „зелени грижи“, адаптирането на земеделските стопанства за терапевтични цели представлява сектор с потенциал за растеж за фермерите в целия ЕС. Във фермите могат да се предоставят различни видове грижи и най-успешните “социални ферми” в тази област работят в партньорство с обществени или частни здравни заведения. По този начин заведенията осигуряват услугите по предоставяне на професионални грижи, а земеделските стопани организират терапевтичните дейности, свързани със селското стопанство. Дейностите в рамките на социалното земеделие често са относително прости – помагане на пациентите да поемат отговорност, като полагат грижи за животни, посеви, или местообитания в дивата природа. Тези рутинни земеделски дейности са полезни за клиентите на социалните ферми и смесените стопанства, предлагащи различни видове дейности от социалното земеделие, и се считат за идеална терапевтична среда.

Целевите групи по проект AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  са:

 • Хора с физически увреждания
 • Земеделски производители
 • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
 • Социални предприемачи
 • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.
 • Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 • AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

Социално предприемачество в България

Въпреки широката популярност на термина социално предприемачество, все още съществуват неясноти относно неговата същност, характеристики и обхват. Независимо от липсата на общоприета дефиниция в рамките на ЕС, предприятията на социалното предприемачество се определят най-често като предприятия, предлагащи работна интеграция, т.е. интегриране на пазара на труда.

В България социалното предприемачество е прохождаща дейност. Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ) е съвсем нов и понастоящем действието му е ограничено. Той е приет в началото на ноември 2018 г. и влиза в сила от 2 май 2019 г. ЗПССИ определя социалното предприемачество като форма, която съвместява стопанската дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност, т.е. социален ефект за съответната целева група.

Социалното предприятие е изградено на основата на следните три принципа:

 • Социална и професионална интеграция на индивидите, които поради своето социално изключване и възлагането им на маргинална роля в обществото са станали жертва на нарастващи социални и професионални бариери.
 • Предприятия в основата на икономическата система. Предприятията за социална интеграция са решени да продължат своята дейност в икономическата система, която най-често е основен фактор във феномена на изключването.
 • Предприятия със силно педагогическо измерение. Предприятията за социална интеграция инициират обучителни и образователни програми, създадени въз основа на съществуващия потенциал и развиват този индивидуален потенциал в рамките на предприятието.

За разлика от бизнеса (частните фирми), социалните предприятия не преразпределят печалба, а тя се инвестира в социални дейности. Те имат колективно управление с висока степен на независимост и работят в името на обществени цели. Социалните предприятия използват комбинации от парични и непарични ресурси, доброволен и платен труд.

От организационна и управленска гл.т. социалните предприятия се характеризират с партисипативен подход и ограничено разпределяне на печалбата. В повечето държави в тях работят едновременно служители с трудови договори и доброволци, а предлаганите работни места обикновено зависят от способностите и уменията на ангажираните хора. Много социални предприятия зависят от обществените фондове.

Разнообразието на социалните предприятия затруднява тяхното дефиниране, както по отношение на правните форми, под които те оперират, така и по отношение на бранш, секторна активност, размер. Нещо повече, тяхната „социалност“ може да се изразява в различна форма: по отношение на входящите елементи (вид работници / работни условия) и/или по отношение на резултата (напр., предлагане на стоки или услуги с нетърговска цел на целева група, която има специфични нужди).

Специфики на предприятията на социалното предприемачество в селското стопанство

Полагането на грижи е дълбоко вкоренено в селскостопанските традиции и европейските земеделски стопани винаги са се гордеели със своята способност да осигуряват подходящите грижи за своята земя, добитък и посеви. Тези качества сега разширяват приложението си при използването на ферми като места за предоставяне на грижи за хора с психични, социални или физически проблеми.

Често наричано „социално селско стопанство“ или „зелени грижи“, адаптирането на земеделските стопанства за терапевтични цели представлява сектор с потенциал за растеж за фермерите в целия ЕС. Във фермите могат да се предоставят различни видове грижи и най-успешните “социални ферми” в тази област работят в партньорство с обществени или частни здравни заведения. По този начин заведенията осигуряват услугите по предоставяне на професионални грижи, а земеделските стопани организират терапевтичните дейности, свързани със селското стопанство. Дейностите в рамките на социалното земеделие често са относително прости – помагане на пациентите да поемат отговорност, като полагат грижи за животни, посеви, или местообитания в дивата природа. Тези рутинни земеделски дейности са полезни за клиентите на социалните ферми и смесените стопанства, предлагащи различни видове дейности от социалното земеделие, и се считат за идеална терапевтична среда.

Целевите групи по проект AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  са:

 • Хора с физически увреждания
 • Земеделски производители
 • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
 • Социални предприемачи
 • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.
 • Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 • AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

Banner 468 x 60 px