Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Заключителната конференция на проект "CompoWIN - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство

 

На 26 октомври в Благоевград се проведе заключителната конференция на проект "CompoWIN - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство", който Бизнес Център – Сандански изпълни в партньорство с шест организации от пет Европейски държави – България, Естония, Германия, Словения и Хърватия и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

В събитието се включиха представители на бизнеса, образователни институции, местни и регионални власти, ученици и студенти, а също и представители на партньорските организации от Хърватия, Германия, Словения и Естония.

Екипа на проекта представи основните дейности и резултати, които бяха реализиране в рамките на проекта. CompoWIN e инициатива в подкрепа на композитната индустрия, която има за цел да допринесе повишаване качеството и уменията на човешките ресурси в производствената промишленост и по-конкретно в сферата на композитните материали и изделия.

Въпреки, че са малко познати за широката публика композитните материали са навсякъде около нас – от бетона, който използваме в строителството до високотехнологичните керамични композити, които изграждат топлинния щит на космическите совалки. Композитите са материалът на бъдещето. Те се използват за производството на самолети, лодки, спортно оборудване, перки за вятърни турбини, мебели, различни елементи на автомобили и много други. Поради специфичните си свойства, композитните материали могат да бъдат по-издръжливи, по-леки или по-евтини в сравнение с традиционните материали.

И въпреки че е една от малкото производствени отрасли, които все още разчита основно на ръчния труд, композитната индустрия се характеризира с висока добавена стойност. Но, както в много други сектори, компаниите – производители на изделия от композитни материали страдат от липсата на квалифициран персонал и текучеството на работната сила.

За да отговори на всички тези предизвикателства, екипа на проекта CompoWin разработи и изпита иновативна програма за обучение на работна ръка в сферата на композитната индустрия. Обучителната програма CompoWin е разработена от фирми с дългогодишен опит в изработката на елементи от композитни материали в партньорство с образователни институции с традиции в подготовката на кадри за индустрията. Състои се от методика за обучение, която комбинира онлайн ресурси и практическо обучение на работното място.   

Повече информация за проекта може да намерите тук

CompoWin в LinkedIn               www.compohub.eu

За повече информация относно CompoWin може да се свържете със Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански – партньор на инициативата в България.

За контакти:

Сдружение БИКЦ – Сандански

Ул. „Македония“ 39, ет.4, офис 403

2800 Сандански, България

Лице за контакт: Пламен Тодоров

T: +359 746 30549

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

www.bicc-sandanski.org

Възможности в селското стопанство за хора с увреждания

Възможности в селското стопанство за хора с увреждания или   АГРО СПОСОБНОСТИ за лица с ФИЗИЧЕСКИ НЕСПОСОБНОСТИ

(АГРИ АБИЛИТИ)

Проект Agri-Ability – „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017.  се изпълнява в Трансграничния регион Гърция-България и е с продължителност 2, 5 години. Дейностите се развиват с акцент върху селските райони в региона.

Основната цел на проекта е да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони, по-специфично:

 • Разработване на оперативни инструменти и насоки за успешно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони.
 • Подобряване на практическите знания и умения на хората с увреждания за предприемачество, свързано със селското стопанство, агротуризма и спортните дейности на открито в селските райони
 • Насърчаване създаването и функционирането на социални предприятия за хора с увреждания, свързани със селско стопанство и агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони
 • Ускоряване и подкрепа на социалното предприемачество за хората с увреждания в трансграничния регион.

„Уврежданията са въпрос на възприятие. Ако можеш да правиш добре дори едно единствено нещо, някой се нуждае от теб.“

Мартина Навратилова

 Целевите групи на проекта са:

 • Хора с физически увреждания
 • Земеделски производители
 • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
 • Социални предприемачи
 • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.

Кой е лице с увреждане?

По оценка на СЗО над един милиард души, което представлява около 15% от населението в света, има някаква форма на увреждане3 и едва 5% от тези увреждания са вродени. Според Програмата за развитие на ООН /ПР на ООН/, 80% от хората с увреждания живеят в развиващите се страни4.  По оценка на Световната банка 20% от най-бедното население на планетата е с увреждания.5
Хората с увреждания се определят като най-голямото малцинство в света, но за разлика от повечето малцинствени групи, тази е с отворено членство: всеки един от нас може по всяко време да стане неин член, било то поради злополука, заболяване или старост.

Уврежданията са също проблем на развитието,

тъй като то е двупосочно свързано с бедността:

уврежданията могат да повишат риска от бедност, а бедността може да повиши риска от увреждания.6 

 50% от уврежданията могат да бъдат избегнати и са директно свързани с бедността7.

Групи от общността на хората с увреждания могат да имат обща социо-културна история. Често те имат също така общи обичаи и традиции, например празнично честване на осведомеността и чувството за собствено достойнство на хората с увреждания. Културата на увреждания може да признае и да празнува животите на хора с увреждания, като по този начин се демонстрира, че това не е непременно трагично състояние и те не бива да бъдат подценявани.

Едно мотивиращо видео:  Ник Вуйчич - Никога не се предавай! https://mail.google.com/mail/u/0/#search/uzunov_ivan%40abv.bg/QgrcJHrttkhmJCxLlsxRkJVRTBCLfFsMVXL?projector=1

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключи почти четири годишния проект Agri-Ability

„Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

ФИНАЛЪТ МУ БЕ ОВЕНЧАН С ЧЕТИРИ СЪБИТИЯТА

предназначени за

Хора с увреждания

Земеделски производители

Социални предприемачи

Ангажирани с или практикуващи спорт на открито

 и

Всички които имат интерес да научат:

 • Как се създават социални предприятия
 • Как хора с физически увреждания могат да упражняват агро-професии, да спортуват и да мечтаят
 • Как можете да бъдете предприемач в помощ на горната група хора

 На 01.07.2021 г. в град Хасково пред магазин „ДМ“ на пл. „Общински“ се организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проекта.

На 02.07.2021 г. виртуално се проведоха ТРАНС-ГРАНИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА НОУ-ХАУ ОБМЕН В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКАТА ОБЛАСТ.

Бе представен опитът на партньорите от Гърция - приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО”, които са водещата организация по проекта.

Чрез снимки, филми, презентации екипът по проекта пренесе виртуално над 50 участника в уебинара по полетата на Гърция и представи постиженията на техните гръцки колеги в подчиняването на природата, обработката на земята, практикуването на спортове на открито и организиране на туризъм за хора с увреждания. Все дейности които доскоро са били табу за инвалидите.

В същия ден водещия партньор организира ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ в рамките на която също бе продължен обмена в социалните предприятия на българо-гръцката територия.

На 04.07.2021 г. от 13,00 часа виртуално бе организирано последното  събитие: ОНЛАЙН УЧАСТИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Над 50 участника бяха пренесени извън границите на трансграничния регион България-Гърция чрез Виртуалната лаборатория, по полетата на държави извън региона в Европа и САЩ, където предприемчиви мъже и жени подчиняват природата с иновативни методи и въпреки ограниченията си обработват земята и създават плодове.

По време на събитията беше представен он-лайн инкубатор (електронната платформа) разработен в рамките на проекта и как желаещите да работят с него за да се развивате в посочените области.

Ето и линк към он-лайн инкубатора: http://agriability.com/incubatorbg/

 Днес ще ви разкажем за още два вдъхновяващи примера от Гърция като Добра практика в Социалното предприемачество в Трансграничен регион Гърция-България

Тема на добрата практика

Женски социален кооператив за насърчаване на тъкаческото изкуство

Икономически сектор / бранш

Производство на тъкани

Описание на проблема / ситуацията

Женската социална кооперация за традиционно изкуство на Аператос е основана през 1987 г. с цел да поддържа и популяризира местното традиционно тъкаческо изкуство. Кооперацията произвежда и продава традиционни, ръчно изработени текстилни продукти, отговарящи на стандарти за високо качество и автентичност, както и различни ръчно изработени предмети за специални поводи и събития (сватби, кръщенета и др.).

Прилагане на принципите на социалното предприемачество

През лятото продуктите на кооперацията са на разположение на клиентите/туристите за покупка, а през зимата е производственият период, през който се извършва дизайнът и производството на всички традиционни дрехи.

Получени ползи

Въпреки икономическата криза, и до днес кооперацията продължава да предлага продукти с високо качество главно поради силната воля на жените-членове на кооперацията. Наред с другите дейности кооперацията организира множество промоционални събития, както и обучителни семинари за уникалната тъкачна техника.

Източник на информацията

http://paradosiakaifanta.gr 

Лице за контакт: Mrs. Agapitou Sofia – Президент

 AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

Можете да последвате нашата последна ПОКАНА

 

ПОКАНА   за участие по проект AGRY-ABILITY в следното  събитие:

 ОНЛАЙН УЧАСТИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

- на 4 юли 2021 г., в 13:00 ч. (неделя)

Събитието се организира чрез видеоконферентната система www.Webinaria.EU за събития в конферентна среда.
Включете се на линкhttps://online.webinaria.eu/b/adm-tyd-vcw.

  Включването е безплатно, а участието ви дискретно и неангажиращо!

Чрез Виртуалната лаборатория ще ви пренесем извън границите на трансграничния регион България-Гърция по полетата на държави извън региона, където предприемчиви мъже и жени подчиняват природата с иновативни методи и въпреки ограниченията си обработват земята и създават плодове.

По време на събитието ще ви бъде представен он-лайн инкубатор (електронната платформа) разработен в рамките на проекта и как да работите с него за да се развивате в посочените области.

 СЪБИТИЕТО

е предназначено за

Хора с увреждания

Земеделски производители

Социални предприемачи

Ангажирани с или практикуващи спорт на открито

 или

Всички които имат интерес да научат:

 • Как се създават социални предприятия
 • Как хора с физически увреждания могат да упражняват агро-професии, да спортуват и да мечтаят
 • Как можете да бъдете предприемач в помощ на горната група хора

 СЪБИТИЕТО  е предназначено за

Хора с увреждания

Земеделски производители

Социални предприемачи

Ангажирани с или практикуващи спорт на открито

 или

Всички които имат интерес да научат:

 • Как се създават социални предприятия
 • Как хора с физически увреждания могат да упражняват агро-професии, да спортуват и да мечтаят
 • Как можете да бъдете предприемач в помощ на горната група хора

 Очакваме с нетърпение, вашето включване!

Агенция за Европейска Интеграция

За контакт:

Розалина Гьобеклиева

/Ръководител проект/

GSM: 0888 56 58 56

rozichka8Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Ето и линк към он-лайн инкубатора: http://agriability.com/incubatorbg/

 Месец юли стартира с две събития и предстои последното от финалната фаза на проект Agri-Ability – „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

 На 01.07.2021 г. експерти на Агенция за Европейска Интеграция посрещнаха обществеността и гостите на град Хасково в бяла шатра пред магазин „ДМ“ на пл. „Общински“ на ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект. Гостите бяха запознати с ползите на проекта за региона, както и получиха информационни материали и наръчници публикувани от АЕИ в помощ на целевите групи по проекта. Почерпка с минерална вода и свежа здравословна храна подкрепиха най-отзивчивите в лятната жега. Експертите използваха прекия контакт за да сондират за последно общественото мнение относно целесъобразността на държавните и общински политики за интеграция на хората с увреждания и препоръки за подобряване възможностите за пълноценно включване в социално-икономическия живот на хората с такъв род ограничения.

Второто събитие се проведе на 2 юли 2021 г.

ТРАНС-ГРАНИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА НОУ-ХАУ ОБМЕН В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКАТА ОБЛАСТ.

То бе изцяло виртуално

Представен бе опитът на партньорите от Гърция - приятели в префектура Родопи „ПЕРПАТО”, които са водещата организация по проекта.

 Поради ограниченията на пандемията от COVID 19, събитията, които първоначално трябваше да срещнат на живо хора с увреждания от двете страни се провеждат он-лайн.

Чрез снимки, филми, презентации екипът по проекта пренесе виртуално над 50 участника в уебинара по полетата на Гърция и представи постиженията на техните гръцки колеги в подчиняването на природата, обработката на земята, практикуването на спортове на открито и организиране на туризъм за хора с увреждания. Все дейности които доскоро са били табу за инвалидите.

 Днес ще ви разкажем за вдъхновяващ пример от Гърция като Добра практика в Социалното предприемачество в Трансграничен регион Гърция-България 

Тема на добрата практика

Социално кооперативно предприятие за жени Portaria – Portaria Pilion, Greece

Икономически сектор / бранш

Производство на хранителни продукти

Описание на проблема / ситуацията

Женското социално кооперативно предприятие "Портария" оперира на цялата територия на област Магнезия. Основана през март 1997 г. от жени от местната общност, които искат да дадат нов живот стари рецепти, отлежаващи години наред в чекмеджетата и така да съживят местната кулинарна традиция. В същото време тези жени осмислят свободното си време, допринасяйки за семейните доходи.

Прилагане на принципите на социалното предприемачество

Днес кооперацията има 35 членове. Жените ежедневно работят в двете кухни на кооперацията. Те подготвят голям брой традиционни сладкиши, напитки, тестени изделия и други храни с естествени местни продукти, без консерванти. Кооперацията осигурява и кетъринг обслужване за социални и професионални събития в района на Волос.

Получени ползи

Основните продукти, които кооперацията продава, са: традиционни сладкарски изделия, традиционни пайове, традиционни напитки, млечни продукти, местни билки.

Източник на информацията

http://portaria-pelion.gr/  

Лице за контакт: Mrs. Fagetaki Eva – Директор

 

AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

Banner 468 x 60 px