Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН

На 19 декември 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

 Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

 В рамките на вторият моден инфо ден гост-лектора г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност МОДА, представи пред присъстващите примери за атрактивно представяне на модна корекция от най-популярните световни брандове в ретроспективен план, проследявайки ги до последните модни сезони.

 Втората презентационна част премина под надслова „Бързата мода вече няма да е на мода! “, където присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните моменти, залегнали в  Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия.

 Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

and by national funds of the countries participating in the

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Новият Контролно-информационен пункт при Седемте рилски езера ще съкрати спасителните акции с поне два часа

Новият пункт на Планинската спасителна служба на Седемте рилски езера ще съкрати спасителните акции с поне два часа. Помещенията са част от Контролно-информационен пункт на Дирекция „Национален парк Рила“ и ще се ползват съвместно с отряда на планинските спасители в Дупница. Те вече оборудват своите помещения с необходимата специализирана техника.

Центърът е изграден преди една година, но поради административни пречки и проточила се междуинституционална комуникация, досега не беше възможно да се използва от спасителите.

“За първи път пунктът ще се използва според договореностите с Българския червен кръст (БЧК) и от представители на Планинската спасителна служба (ПСС), които ще имат и къде да разположат техниката си. Но и за първи път ще разполагат със свое пространство в района на Седемте рилски езера”, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя заедно с Емил Нешев, директор на ПСС при БЧК, заместник-министъра на околната среда и водите Мария Бояджийска, и.д. директора на дирекция „Национален парк „Рила“ Маргарит Делин, представители на парка, ПСС и министерството обявиха началото на работата на спасителния пункт, след като договорът между МОСВ и БЧК беше подписан преди няколко дни. Събитието се проведе в Посетителски център – Паничище, участваха също областният управител на Кюстендил Александър Пандурски и кметът на община Сапарева баня Калин Гелев.

“Пунктът е изграден преди точно една година, като вече са решени административните пречки и е направена организацията по правото на ползване от страна на ПСС. Приех задачата като лична кауза и благодарение на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) и Дирекция „Национален парк Рила“ към министерството, намерихме решение и успяхме да отстраним всички препятствия, за да подпишем договор и ПСС да намери своето място”, добави министър Карамфилова. Тя подчерта, че обектът е символ на партньорство между Дирекция „Национален парк Рила“ и ПСС към БЧК, защото каузата е обща – да запазим Седемте рилски езера като уникален природен комплекс от световно значение и в същото време с превенция и навременни действия да предотвратим рисковете за човешкото здраве.

Емил Нешев обясни, че новата база дава възможността да се спести време, а планинските спасители да са още по-ефективни, по-бързи и да има повече спасени човешки животи. “Най-важното е, че ще имаме място, на което да се позиционират всички наши съоръжения, включително и медицинско оборудване. Няма да се налага да транспортираме всеки път техника от Дупница до тук в планината, което ще спести поне 2 часа в полза на бърза реакция в спешни ситуации. Това е много важно за нас, защото през годините сме страдали от липсата на медицински пункт и цялата необходима техника за оказване на спешна долекарска помощ”, каза още директорът на ПСС. Той обясни, че пунктът вече е оборудван с кислород, автоматичен дефибрилатор, уреди за лавинно търсене, шейни, вакуум матраци и др. „По този начин няма да се налага такава техника и оборудване да се транспортират при всяка акция от Дупница до Рилските езера. Това е много трудоемко, енергоемко, но и много забавя действията ни на терен. Понякога минутите са решаващи”, каза още Нешев.

„Благодарен съм на всички, които положиха усилия. Това, което зависи от нас, ще направим, винаги ще сме на разположение, за да оправдаем доверието, което ни е гласувано. Имайки предвид големия туристопоток, включително от целия свят, вече целогодишно районът е много натоварен“, коментира Кирил Чолаков, началник на спасителния отряд в Дупница. „Ето защо няма нищо по-естествено ПСС да има база, изнесена във високата част на планината, конкретно в циркуса на Седемте Рилски езера”, добави още той.

 

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог организира обучение за предприемачи по проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж“ /„Empowering businesses Seeking Growth” с акроним SeeG

   

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог изпълнява проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж“ /„Empowering businesses Seeking Growth” с акроним SeeG, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β6.3a.28 / 26.04.2021г., по приоритетна ос 1А: „Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона” на Програмата за транснационално сътрудничество INTERREG V-А „Гърция – България 2014-2020”.

 Цели на проект SeeG

Насърчаване на среда, подкрепяща предприемачите, чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на положително медийно отразяване и обединяването им.

Извършване на набор от дейности, които са насочени към два основни вида фактори, тези, които определят вземането на решения за нови бизнеси, и тези, които определят успеха и жизнеспособността на предприятията. Дейностите са свързани с подобряването на ноу-хау, процеса за генериране на бизнес идея, способността за достъп до инструменти за финансиране, възможностите за работа в мрежа, особено достъпа до подкрепящи услуги и накрая развитието на умения, свързани с въпроси като управление на риска и т.н. Реализиране на дейности, ориентирани към предприемачески аспекти като квалифициране, качество и иновации, инструменти и техники, въвеждане в настоящите процедури, маркетинг и промоционално място в стратегията на бизнеса и т.н.

Предстоящо обучение

Във връзка с изпълнение на заложените проектни дейности, МАИР-Разлог планира да проведе обучение за подобряване на средата за подкрепа на предприемачите и изграждане на капацитет чрез провеждане на обучение за адаптиране и повишаване на уменията за работа в кризисни ситуации на тема: „Организация и управление на малки и средни предприятия с акцент върху кризисни периоди“. Обучението ще се проведе в дните от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. включително от 9:00ч. до 15:00ч. в град Разлог, малка зала на Читалище „ 15.IX.1903 - 1909“. Ще бъдат обучени 36 човека в рамките на 5 дни по 6 учебни часа дневно.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

 

  

 Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на СОПД „МАИР-Разлог“ и по никакъв начин не може да се приема, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН

На 12 октомври 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

Гост лектор бе г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност Промишлени изкуства МОДА, която пред над 50 участници /студенти по мода, млади дизайнери, представители на фирми от сектор Текстил и облекло, образователни институции и др./ стартира модния ден с представяне на български дизайнери, които имат принос в световната мода и презентиране на добри практики и примери за устойчива мода. Голям интерес сред присъстващите имаше представянето на т.нар Иновативни облекла като дрехи, регулиращи температурата, умен сутиен, дрехи с наночастици и др.

Програмата продължи с атрактивна презентация на световните модни тенденции за 2023 от подиума до улицата, където участниците имаха удоволствието да се запознаят с актуалните  цветови и модни комбинации за новия сезон.

 В рамките на дискусионната част Г-н Иван Иванов – представител на специализирано изложение ТексТейлър Експо запозна накрактно присъстващите с възможностите, които предоставя тазгодишното издание на изложението. Специален акцент бе поставен върху стремежа на организаторите да подпомагат младите хора в текстилния и модния бранш да получат изява, да утвърдят своята увереност в собствените сили и умения, да станат част от едно голямо събитие - да могат да усетят тръпката на модния подиум. В настоящото издание от 27-29 октомври 2022г. ученици и студенти ще имат възможност да използват сцената за модни дефилета, за да представят своето усещане за мода, чрез създадените от тях модели на облекло.

 Друг акцент от събитието бе възможността за използване от страна на студентите на иновативна технология за печатане върху плат, чрез нова машина, която се внася за първи път в България и която е собственост на фирма АМКО Принт град Петрич. Управителят на фирмата г-н Стойне Златков представи новата технология и остана отворен за сътрудничество с всеки, който има желание да се запознае с новата техника.

 Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

and by national funds of the countries participating in the

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

 

  • Публикувана в Бизнес