Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Ден на свободното движение се проведе в Природо-математическа гимназия - град Кюстендил

Ден на свободното движение се проведе на 19 Ноември, в рамките на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия, и изпълняван от Сдружение Независими Иновативни Единни – гр. Кюстендил.

          NIE – iNdependent

                                                                                     Innovative unitEd


Домакин беше  Природо- математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в град Кюстендил, като 135 участника се включиха в събитието, което поради наложените ограничителни мерки за социална дистанция се проведе онлайн. Неговата основна цел беше да се демонстрират възможностите за по-разнообразно движение в учебната среда, техниките и начините по които учениците могат да подобрят своя тонус и двигателни възможности.

Във фокуса на събитието беше представянето на създадените пилотни учебни стаи в общо 3 училища в Кюстендил, където по специално разработена методика и оборудване ще се работи за по-здравословен начин на стоеж на учениците по време на учебните занятия. Сред участниците бяха ученици, родители, педагогически състав, както и  представители от училища в Ниш, Сърбия, поканени от партньора в съвместния проект - Сдружение "Институт за прогрес и сътрудничество за региона на Западни Балкани".

Популяризирани бяха и специално изготвените в рамките на проекта информационни и консултативни филми, насърчаващи младите хора към по-активен начин на живот. Видеата могат да бъдат гледани на канала на NIENGO в  youtube.com, като са налични във версия и на сръбски език.

 

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия

 

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез  ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия. Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на СНЦ НИЕ и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

 

Предстоящо представяне на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“

Следвайки мисията си да подпомагат компаниите за намиране на подходящи източници на финансиране, Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към Палатата организират конференция “Equity for infrastructure - представяне на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета” на 3 ноември 2021 г. в хибриден формат. Събитието е в продължение на бизнес форума на Инициативата „Три морета“, проведен през юли т. г. в София и се подготвя с активното участие на Българската банка за развитие.

Страните участнички в инициативата „Три морета“ /3seas.eu/ - дванадесет държави членки на Европейския съюз от региона между Балтийско, Черно и Адриатическо морe - споделят редица общи цели: икономически растеж, сигурност и изграждане на по-силна и сплотена Европа. За да бъдат реализирани тези цели, инициативата насърчава сътрудничество в развитието на инфраструктурата в секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията.

Инвестиционният фонд към Инициативата  „Три морета“ има за основна цел инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг и компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. Той позволява капиталови инвестиции в диапазона от 50 до 250 милиона евро на проект.

БТПП отправя покана към представители на компании, неправителствени организации и институции да вземат участие в конференцията с възможност за организиране на лична среща с представители на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ и управляващата го компания Amber Infrastructure за обсъждане на конкретни проекти.

Желаещите да участват конференцията, могат да заявят предварително своя интерес на следния линкв срок до 2 ноември 2021г. /вторник/. Участието е безплатно. Работен език: английски език.

Събитието ще се проведе в съответствие с установените правила за превенция от Ковид. Броят на присъстващите участници на място е ограничен. При регистрация, уточнете как ще вземете участие /на място или онлайн/.

Регистрираните участници ще получат линк и инструкции за свързване.

ПРОГРАМА

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври

През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Промишленост.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 3.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние.

В сравнение със септември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство.

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични.

Последната анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Производственият график е осигурен с договори за 5.6 месеца, като се наблюдава намаление от 1.3 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През последния месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора „цени на материалите“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила.

Относно продажните цени в строителството 32.7% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние. В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

 Услуги .

През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.1 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 51.1 и 28.9% от предприятията.

Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

 

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Contract title: “Emergency strengthening of the banks of Rilska River through construction of retaining walls in urban quarters 6, 27 and 1 along section of Road III-107 Rila – Rila Monastery” – STAGE 1 “Retaining Wall No 1 – L 297m, km 13+387 – km 13+684, right downstream”.

 

Publication reference: No CB007.2.31.169-WO-1-2

   

Municipality of Rila intends to award a work contract for « Emergency strengthening of the banks of Rilska River through construction of retaining walls in urban quarters 6, 27 and 1 along section of Road III-107 Rila – Rila Monastery – STAGE 1 “Retaining Wall No 1 – L 297m, km 13+387 – km 13+684 ,right downstream » on the territory of Municipality of Rila, Republic of Bulgaria with the  financial assistance from the IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia (2014-2020) of the European Union. The tender dossier is  published on http://www.ipacbc-bgrs.eu and on https://www.grad-rila.bg. The  deadline for submission of tender is 24.11.2021; 17:30 local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on http://www.ipacbc-bgrs.eu and on https://www.grad-rila.bg.

Banner 468 x 60 px