Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Кампания на РИОСВ – Пловдив е номинирана за най-успешна активност, свързана с опазване на биоразнообразието и климата за 2022 година

Съвместна кампания на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН е номинирана в тазгодишното издание на „Годишни награди за биоразнообразие и климат“ в категория „Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с биоразнообразието и климата“.

Номинацията се отнася за проведения Национален конкурс за изработване на климатична картичка с послание, организиран по повод Световния ден за борба с климатичните промени – 15 май, който бе обвързан с една от най-големите заплахи и предизвикателства за живота на нашата планета – изменението на климата. В творческата надпревара се състезаваха 186 картички, изработени от деца и млади хора от 23 общини в страната. Произведенията бяха представени в изложба, а част от тях бяха изпратени от организаторите до общественици, от чиято воля в най-голяма степен зависи предприемането на действия за смекчаване негативния ефект от климатичните промени – министъра и зам.-министрите на околната среда и водите, кметове на общини и др. Инициативата вдъхнови и пловдивската Образцова математическа гимназия, чиито ученици изработиха 12-метрова картичка с послание.

РИОСВ – Пловдив е горда с номинацията, която се състезава с още 25 вдъхновяващи природозащитни инициативи и благодарна заради признанието за положените усилията за защита и популяризиране на българската природа. Гласуването за награда на публиката продължава до 10 август и може да бъде направено онлайн във фейсбук страницата на Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ). Церемонията за отличаване на победителите ще се проведе на 13 август в пространството “симБиотично” - на морския бряг край Атанасовско езеро, Бургас, а събитието ще се излъчва и онлайн.

Годишните награди за биоразнообразие и климат се организират от 2006 година от БФБ и са единствената подобна инициатива, която отбелязва и поощрява успехите на тези, които допринасят за опазването на природата, от своята позиция на активисти, организации, политици, бизнеси, медии, институции или експерти. Номинациите са в 6 категории: Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени; Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени; Активист за природата; Политик с най-голямо внимание към българската природа; Награда за отговорни бизнеси и Награда за международен експерт с принос за българската природа.

 

Започва изпълнението на 180 младежки инициативи за по-добра околна среда

Започва изпълнението на 180 инициативи по Програмата на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, която беше обявена през месец юни.

Дейностите бяха предложени от граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната и се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

Сред предстоящите инициативи са такива, в които ученици ще обучават възрастни как да намалят въглеродния си отпечатък, деца ще инсталират мини компостиращи инсталации в училищни дворове, ще се организират обучителни посещения на младежи в пречиствателни станции, сепариращи инсталации и депа за битови отпадъци. Специалисти ще обучават млади изследователи за нови модели и технологии по мониторинг на промяната в климата, ще се обследват бреговете на Марица, ще се почистват притоци на Дунав и Струма. Ще се търсят локални решения на проблема с безводието в Северозапада, младежи ще подпомагат жителите на най-засегнатите райони да прилагат методи за адаптация към климатичните промени.

„Ресурсът на регионалните структури на МОСВ ще се използва за повишаване на културата по опазване на околната среда, паралелно с контролната дейност. С програмата свързваме експертизата с идеите на стотици граждански организации, читалища и младежки клубове, които имат опит за работа с млади хора. Искаме да създадем основа за сътрудничество и още съвместни инициативи между регионалните органи на МОСВ и гражданското общество занапред“, каза министърът на околната среда и водите Борислав Сандов при оценяването на идеите. 

“Нестандартното мислене, креативността и лекотата, с която младежите подхождат към предизвикателствата, са източник на по-добри и практични решения. Новото поколение реагира по-смело на промените, а решенията на много от настоящите предизвикателства изискват именно гъвкавост, креативност и готовност за промяна”, смята Христо Панчев, съветник по климатични политики в кабинета на вицепремиера Борислав Сандов и един от инициаторите на програмата. Според него от полза е всяко усилие да се привлекат повече млади хора в дейностите по опазване на природата.

Общият бюджет на инициативите по програмата е почти 850 хил. лева.

 

Списък на дейностите, които ще бъдат осъществени по Програма „Младежи за околна среда“.

Интегрираната система за установяване и превенция на горски пожари в Невестино вече функционира

Изградената в рамките на проект CB006.2.12.039 – “Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица” система за наблюдение вече работи със своята пълна функционалност.

С осигурено финансиране по ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България -  Северна Македония, община Невестино изгради модерна система за наблюдение, която  разпознавa горски пожари, с което се цели превенция за по-нататъшно развитие на големи пожари. С оглед на това, че пожарите се развиват по-бързо в залесени райони, системата  прави пълен обход на основно горска територия от около 230 кв. км. за период до десет минути, като е в състояние да разпознае малки пожари с минимален коефициент на грешка. След като системата разпознае пожар, тя изпраща автоматично аларма до контролния център, с точни координати и снимки на събитието.

Системата за наблюдение и откриване на горски пожари повишава ефективността при локализиране на възникващите пожари и осигурява възможност за възможно най-навременна реакция от страна на отговорните институции, водеща до избягване на разрастването на възникналите горски пожари. 

Наблюдателният център на системата е разположен в сградата на общината, и е под 24-часово наблюдение от дежурните екипи. За времето от въвеждането в експлоатация системата вече индикира няколко потенциални малки пожари, които веднага бяха сигнализирани по съответния ред, което позволи бързото им потушаване.

 Проектът е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония

 Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейски съюз чрез  ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на община Невестино и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз или на управляващия орган на програмата.

Снимка:

pixabay.com

Административни услуги на АСП и АЗ вече се заявяват безплатно в клонове на „Български пощи“

34 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане и 5 услуги на Агенцията по заетостта вече се заявяват безплатно в шест клона на „Български пощи“. Пилотната инициатива е разработена съвместно с Министерство на електронното управление и се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е да се улесни достъпът до административни услуги в малките населени места и да се създаде удобство за гражданите, спестявайки им време и средства за пътуване.

Клиентите на Агенцията за социално подпомагане вече могат да подадат чрез клоновете на „Български пощи“ заявления за отпускане на различни видове еднократни, месечни и целеви помощи и издаване на удостоверения. Услугите, които Агенцията по заетостта предлага чрез пощенските станции, са насочени към търсещите работа хора и включват приемане на заявления и регистрация, издаване на решения за прекратяване или за възстановяване на регистрацията, издаване на служебна бележка, както и включване в обучение на възрастни.

Първите 6 пощенски станции, в които гражданите могат да се възползват от новата възможност, са Централната поща в София и клоновете в град Баня (област Пловдив) и селата Селановци (област Враца), Маринка (област Бургас), Крушовица (област Плевен) и  Игнатиево (област Варна).

Информация за административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект, е достъпна на официалния сайт на „Български пощи“ на следния линк: https://www.bgpost.bg/bg/637, както и на място в шестте пощенски станции.

Banner 468 x 60 px