Вход

„Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ във връзка с проведена информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ “

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 – Innologica Ltd.

 

На 23.06.2022 г. от 11 часа в зала „Пара“ на адрес: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов №1 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-1.016-0011-C01 с бенефициент „Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ “ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 
В рамките на събитието беше представено пред заинтересованите страни предимствата на иновативната инсталация и демонстрационен център за добиване и вътрешно балансиране на 100% екологично чиста електроенергия.

Последно променена вПетък, 26 Август 2022 11:28

Banner 468 x 60 px