Вход

Екипът на ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ участва в техническа среща по Проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България

На 09.02.2022 г. Екипът за управление на проекта взе участие в техническа среща по проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020.

Срещата се организира от Водещия партньор – Общинско предприятие Водоснабдяване и Канализация Александрупулис.

Фокусът на срещата се постави върху изпълнението на съвместната система за управление на водните ресурси, която се изгражда в рамките на проекта. Бенефициентите от Република Гърция, предоставиха на участниците обучителните материали за работа с уеб портала на системата, както и отговориха на различни технически въпроси. В рамките на техническата среща се обсъди и възможността за увеличаване на срока на проекта поради наложените ограничения, заради пандемията от Ковид - 19, което затруднява изключително много инсталирането на оборудването, обучението на специалистите и бенефициентите. Представителите на Водоснабдяване и Канализация на Община Ксанти, които се включиха като бенефициент №7 в проекта наблегнаха на факта, че поради пандемията сроковете за доставка и изпълнението на договорите са се увеличили значително, както и самото провеждане на обществените поръчки, поради което се мотивира и удължаването на проекта.

Българските бенефициенти ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ и Община Кресна от своя страна изразиха разбиране и подкрепа за усилията на колегите си от Република Гърция.

Поради натоварената програма от онлайн събития, на които участват партньорите се предложи дигиталните събития да бъдат проведени в периода април – юни 2022.

Срещата приключи с пожелания за успешна работа  и комуникиране на техническите проблеми при параметризацията на съвместната система за управление на водните ресурси и интегрирането на мобилните приложения в нея.

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

Banner 468 x 60 px