Вход

Събитие посветено на обща стратегия за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион се проведе в Благоевград.

                           

На 27 април 2022 г. от 08:00 часа се проведе събитие за представяне на обща стратегия за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион по проект „Game of Business“ (GoB) финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, съгласно договор № B6.3a.13/13.04.2021 г .

На събитието бяха представени ключови моменти от стратегията и беше предоставена възможност на участниците да направят коментари и предложения по текстовете на стратегията. В допълнение бяха обсъдени теми за нуждата от трансформация към нов икономически модел на споделен просперитет чрез дигитализация на предприемачеството. На събитието бяха поканени и присъстваха представители на различни заинтересовани страни – неправителствени организации, бизнес и граждани. Всички се участници в събитието се обединиха, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и информираност по темата и отвъд проектните дейности, защото това е един от начините да се подобри предприемаческия климат, което да стимулира предприемаческата активност в региона. Цялата стратегия можете да изтеглите от тук.

 Този документ е създаден в рамките на договор № B6.3a.13/13.04.2021 г. Game of business (GoB), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение с нестопанска цел „Алианс за предприемачество“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.

 

                                         

https://drive.google.com/drive/folders/1rIxaBAGWliSSwuxou9fjXPYVjcM_lCfn

 

Последно променена вСряда, 11 Май 2022 14:32

Banner 468 x 60 px