Вход

Изкуствен интелект: Парламентът очертава пътя на ЕС към глобално лидерство

Как ЕС да се превърне в глобален лидер в областта на изкуствения интелект? Европейският парламент представи дългосрочните си идеи на пленарната сесия през май.

Изкуственият интелект е технология, която ще намери приложение в множество области, включително в роботиката © Patrick T. FALLON / AFP 

След 18 месеца работа специалната комисия на Парламента за изкуствения интелект в цифровата ера предложи пътна карта за дългосрочното развитие на изкуствения интелект в ЕС. Докладът цели да обвърже насърчаването на технологията със защитата на европейските ценности и е продължение на усилията на ЕС за разработване на законодателство в тази област.

Европейският съюз е в догонваща позиция по отношение на инвестициите, изследванията и разработването на технологии с изкуствен интелект. Това е ключова сфера за амбициите на ЕС в цифровата област и ще има все по-голямо значение за икономическия растеж и за ежедневието.

Прочетете за заплахите и възможностите, свързани с изкуствения интелект.

Европейските правила трябва да направят така, че изкуственият интелект да реализира потенциала си и да донесе реални ползи за европейците в сфери като борбата с климатичните изменения, здравеопазването, промишлеността, публичната администрация, селското стопанство и производителността на труда.

Докладът посочва, че ЕС трябва да приеме бързо стандарти, основани на своите ценности, в противен случай други страни ще наложат своите регулаторни стандарти на света.

 

Да бъдеш глобална сила означава да бъдеш лидер в областта на изкуствения интелект

 
Доклад на Европейския парламент за изкуствения интелект в цифровата ера
 
 
 

Какво предлага докладът за дългосрочното развитие на изкуствения интелект


Европа трябва да осигури благоприятна регулаторна среда. В момента законодателните разпоредби на ЕС и на отделните страни са фрагментирани, решения се вземат бавно и липсва правна яснота. За да бъдат подкрепени иновациите в тази област и да се избегне налагането на прекомерна нормативна тежест, на регулиране следва да се подложат само приложения, които носят висок риск.

Тъй като приложенията на изкуствения интелект зависят силно от наличието на данни за обработване, трябва да се преразгледат и разширят правилата на ЕС за споделяне на данни. Пълната интеграция и хармонизация на единния цифров пазар в ЕС ще допринесе за обмен на данни от различни страни и иновации.

Научете защо новото законодателство на ЕС за споделянето на данни е важно.

Депутатите искат укрепване на цифровата инфраструктура и осигуряване на достъп на всички граждани до цифрови услуги. Развитието на широколентова свързаност и на мрежи от пето поколение, както и на технологии като квантовите компютри, трябва да получат подкрепа.

ЕС трябва също така да подпомага развитието на умения за боравене с изкуствен интелект – това би повишило доверието в технологията, би насърчило иновациите и би предотвратило напускането на ЕС от експерти, които искат да работят в тази област.

Изкуственият интелект неизбежно ще намери приложение и в области като сигурността и отбраната. Докладът посочва, че ЕС трябва да си сътрудничи с партньори от други страни, за да гарантира, че технологиите, които се разработват, поставят нуждите на хората на първо място и са в съответствие с ценностите на ЕС.

Научете повече за парламентарната комисия за изкуствения интелект и нейната работа.

Banner 468 x 60 px