Вход

Детайлен отчет на Бюджет 2020 бе представен на публично обсъждане в Благоевград

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджет 2020 се проведе в зала „22 септември“ на Община Благоевград. На него присъстваха кметът Илко Стоянов, председателят на ОбС Радослав Тасков, който ръководеше срещата, заинтересовани лица, кметове на кметства, експерти и представители на медиите.
Пред тях, Борис Механджийски, директор дирекция „Финанси и бюджет“, отчете в детайли и инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг.
Той представи анализ на финансовите показатели на Община Благоевград за 2020 година в сравнение с показателите на национално ниво.
От отчета стана ясно, че общият размер на приходите е в размер на 74 237 495 лева, в това число местни приходи – 24 738 654 лева и държавни – 49 498 841 лева
Неданъчните приходи за 2020 година са в размер на 10 576 881 лв.
Общината приключва бюджетната година с 1,6 млн. лева по-малко собствени приходи от предходната 2019 година, което затруднява погасяването на натрупаните просрочени задължения и погашенията по съществуващия общински дълг.
Въпреки това, Община Благоевград е само с един нарушен финансов показател - Осредненото равнището на събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства е под средното за страната (71,78%), отчетено за последната година.
Най-голям дял в общите разходи заемат средствата за „Образование”, които формират 69% от всички разходи. Във функцията с най-голям дял са разходите в дейност „Неспециализирани училища“, като останалите се разпределят между дейностите „Детски градини“, „Професионални гимназии“, „Общежития“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Ресурсно подпомагане“ и „Други дейности по образование“.
Подробният отчет на Бюджет 2020 г. е поместен на страницата на Община Благоевград www.blgmun.com в раздел „Икономика”.

 

Последно променена вВторник, 31 Август 2021 18:39

Banner 468 x 60 px