Вход

Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 “Климат, енергия и мобилност”

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма Хоризонт Европа, клъстер 5 “Климат, Енергия и мобилност” като част от голяма информационна кампания, представящи всички направления на Хоризонт Европа. Ще бъде представена работната програма за 2021 – 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

Събитието не изисква регистрация – ще може да се гледа на живо (онлайн) от странциата на информационните дни – https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility

Работната програма на Клъстър 5 е публикувана със свободен достъп на следната страница: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download.

Banner 468 x 60 px