Вход

Българите на средна възраст са по-склонни да се обучават от младежите

Българите на възраст между 40 г. и 49 г. са по-склонни да се обучават за нова професия от младите (16 г. -29 г.)

Това сочи проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование. Анализът показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа. Всеки шести българин не се притеснява да се яви на изпит, проведен от външна за обучителния център, в който се обучава.

В резултат на проведените обучения значителна част от курсистите считат, че биха се представили много добре или отлично на изпитите както по теория, така и по практика.

 

Курсистите очакват да имат повече часове практика в самите центрове и в реална работна среда.

Според резултатите от изследването на НАПОО, най-активно участие в обучения за професия имат хората на средна възраст между 40–49 години (34%), следвани от групата на 30-39 годишните (29%). Сравнително по-слабо представени в обученията са най-младите (16-29 г.) и хората на възраст 50-59 г. Жените са по-силно (60%) представени сред групата на обучаващите се лица, отколкото мъжете (40%).

Степента на образование също влияе върху участието в професионалното обучение. С най-голям дял са лицата, които имат средно образование, близо 60%, следвани от лицата, които имат висше образование (33%). Участието на хората с основно и по-ниско образование има нисък относителен дял (6%).

https://kmeta.bg/

снимка  https://www.dreamstime.com/ 

Последно променена вСъбота, 08 Май 2021 16:32

Banner 468 x 60 px