Вход

ПРОДЪЛЖАВА КРЪГЛАТА МАСА - ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

Продължава двудневна конференция „Кръгла маса“ в конферентна Зала на хотел „Медите“, гр. Сандански, с дискусии за смекчаване на последиците от изменението на климата в България и Северна Македония, в рамките на проект "Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш" (Реф. номер CB006.2.12.0062), който e съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

В събитието взеха участие представители / експерти от местните власти на трансграничния регион и на двете страни Република България и Република Северна Македония, експерти / представители на НПО с екологичен профил, представители на университети и други академични / изследователски институции от трансграничния регион.

Освен дискусията и обменът на най-добри практики, опит и знания относно прилагането на различни мерки за намаляване на последиците от изменението на климата в общностите на общия трансграничен регион, в Република България и Република Северна Македония, като част от програмата на събитието беше организирано и посещение на място на приключилата корекция и укрепителни работи на някои обозначени като „рискови“ части от коритото на река Санданска Бистрица, в участъка минаващ между селата Лиляново и Стожа, община Сандански. Участниците получиха информация за проекта, бяха запознати с различните етапи на строителството, основните предизвикателства, въздействието върху околната среда и др.

 Общата цел на проекта е прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата, свързани с намаляване на риска от наводнения в общините Сандански (Р. България) и Радовиш (Р. Северна Македония).

 

 Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

 

 

 

 

 

Последно променена вПетък, 23 Юли 2021 14:19

Banner 468 x 60 px