Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисия подбра списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“, най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), за да се подкрепят спешни изследвания във връзка с коронавируса и неговите варианти. Това финансиране е част от широк спектър от научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на Комисията за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и неговите варианти в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита „Инкубаторът HERA“.

Голяма част от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа, като по този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи. Други проекти ще засилят и разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за COVID-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Цъфнаха водните лилии в езерото на Южния парк

Лилиите бяха присадени в Южния парк от езерото с лилиите в "Борисовата градина". Преди създаването на парка на това място е имало тухларна и изкопите на тухларната по-късно са превърнати в езера. Растенията са се прихванали и развили и днес вече радват преминаващите през  Южния парк граждани.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 08 юли 2021 г. от 11:30 часа в конферентната зала на хотел Хотел „Медите Спа Резорт“ в град Сандански, се проведе заключителна конференция по проект: „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ № CB006.2.12.062, по Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020.

 На конференцията бяха представени основните резултати от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени дейности за намаляване на рисковете от наводнения в общините Сандански и Радовиш, чрез укрепване на бреговете и коритата на река „Санданска Бистрица“ (с. Лиляново) и река „Сушица“, гр. Радовиш, в идентифицирани проблемни участъци.

 Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

                                     

 

На 08 юли 2021 г. от 11:30 часа в конферентната зала на хотел Хотел „Медите Спа Ризорт“ в град Сандански, ще се проведе заключителна конференция по проект: „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ № CB006.2.12.062, по Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020.

 На конференцията ще бъдат представени основните резултати от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени дейности за намаляване на рисковете от наводнения в общините Сандански и Радовиш, чрез укрепване на бреговете и коритата на река „Санданска Бистрица“ (с. Лиляново) и река „Сушица“, гр. Радовиш, в идентифицирани проблемни участъци.

 Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

Banner 468 x 60 px