Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

ДО ПЕТ УЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ ДОГОДИНА

От следващата учебна година за ученически пътувания ще могат да се използват не повече от пет учебни дни. Екскурзиите и зелените училища могат да бъдат и по-продължителни, но допълнителните дни трябва да са по време на ваканции, официални празници, съботи или недели. Правилото ще важи за всички класове.Това предвижда промяна в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Изменения в пет наредби в средното образование бяха публикувани за обществено обсъждане днес.

Друга новост от учебната 2021/2022 година са задължителните пет учебни дни за проектни и творчески дейности за учениците от I до III клас. Те могат да са последователни в рамките на една учебна седмица или да се използват на части. Петте дни ще са част от 32-те учебни седмици в началното образование. По този начин ще се даде възможност не само на децата, но и на техните учители за творчество и междупредметни връзки в рамките на учебните часове, а не само в извънучилищните дейности.

Максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване в края на IV, VII, X клас става 100, както е при държавните зрелостни изпити. Това е записано в промяна на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Досега скалите за оценка бяха различни, което затрудняваше родители и ученици. Освен това в документа вече изрично е записано, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище.

За в бъдеще за кандидатстването в VIII клас няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа. Промяната се прави за облекчение на родителите на бъдещите осмокласници. Друга промяна облекчава работата на директорите. Те ще имат право да променят утвърденото разписание на часовете, стига да не нарушават общия им брой за съответната седмица.

Атестирането на учителите да стане електронно предвижда промяна в Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Досега всеки учител трябваше да доказва с документи практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения и да представя материали за постижения и от участие в професионални форуми. Това предполага огромен обем от копия на документи на хартиен носител. Ако промяната бъде приета, преподавателите ще включват в професионалното си портфолио единствено опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, които се съхраняват в училище, без да прилагат копия. Ще могат също да посочват с линкове свои материали, които съществуват в електронен формат. По този начин ще доказват и участие в професионални форуми.

Предлаганите промени в петте наредби в средното образование можете да видите ТУК

Запазване на туристическите хижи държавна собственост обсъдиха министрите Балтова и Комитова заедно с Конфедерацията на Българския туристически бизнес

Запазване на туристическите хижи като държавна собственост и свободното им използване от туристите обсъдиха на среща днес министърът на туризма Стела Балтова с министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и представители на Конфедерацията на Българския туристически бизнес.

По време на разговора бе разгледан проблемът с неправомерното прехвърляне през последните години на туристически обекти на дружества, които след това ги препродават и така хижите стават частна собственост.

Идеята е институциите да обединят усилия по изясняване на собствеността на тези обекти в страната, както и да набележат конкретни принципи и стратегии на действие за в бъдеще така, че туристическите хижи да останат държавна собственост, стана ясно по време на срещата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството се ангажира да съдейства за изясняване собствеността на тези обекти и ако е необходимо, при съмнения за злоупотреби, документите ще бъдат предадени на прокурор, подчерта регионалният министър.

От министерството на туризма в разговора участваха още заместник – министър Даниела Стоева и Мая Никовска – директор на дирекция „Туристическа политика“, а от Конфедерацията на Българския туристически бизнес участваха Венци Романов, доц. Румен Драганов, Павлин Петров, Филко Розов.

На срещата от МРРБ присъстваха още заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов, съветникът на регионалния министър арх. Иван Шишков, представители на политическия кабинет на министъра.

News Item Image
 

OТВОРЕН СЕМИНАР ЗА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 28 юни 2021 г. на мястото на приключилата корекция и укрепителни работи на части от коритото на река Санданска Бистрица, в участъка минаващ между селата Лиляново и Стожа, община Сандански, се проведе отворен семинар за осведомеността относно изменението на климата.

Събитието се реализира в рамките на проект "Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш" (Реф. номер CB006.2.12.0062), който e съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

 

В събитието участваха ученици от 3-ти „в“ клас, 1-во основно училище „Климент Охридски“ и Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ на град Сандански както и представители на местната общинска администрация. Като част от програмата на семинара на открито, бяха извършени „зелени дейности“ – засаждане на дръвчета, тематични занимателни игри и др.

 

Общата цел на проекта е прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата, свързани с намаляване на риска от наводнения в общините Сандански (Р. България) и Радовиш (Р. Северна Македония).

 Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

Хората с тесни контакти се оказват повече от значение, когато става въпрос за промяна на мисленето

Професията „инфлуенсър" придобива все по-голямо значение. Социалните мрежи предоставиха платформа буквално за всеки, който желае, да придобие известност. Доколко в действителност могат да помогнат за популяризирането на идеи хората с хиляди последователи в мрежата? 

Проучване, публикувано в сп. Nature Communications, обаче установява, че колкото и да са известни и популярни инфлуенсърите, всъщност е малко вероятно те да променят поведението или мисленето на човек. На практика те дори могат да навредят на дадена кауза и да я направят непривлекателна за обществото. 

„Когато инфлуенсърите представят идеи, които са несъвместими със светогледа на техните последователи - казват например, че ваксинацията е безопасна и ефективна - те могат неволно да антагонизират хората, които искат да убедят. Хората обикновено следват само инфлуенсъри, чиито идеи потвърждават техните вярвания относно света", обяснява Деймън Чентола, професор по комуникация, социология и инженерство в Пен и старши автор на статията. 

Проучването показва, че ако искаме да използваме социалната мрежа за популяризиране на нови идеи и да стимулираме промяна в мисленето, трябва да се насочим към малки групи от хора във „външния кръг“ или покрайнините на мрежата.  

В своите изследвания д-р Чентола е проучил над 400 мрежи за  обществено здраве, за да открие кои хора могат да разпространяват най-ефективно нови идеи и модели на поведение. Тестван е всеки възможен човек във всяка мрежа, за да се определят кой би бил най-ефективен за разпространението на някаква позиция - от клюки за знаменитости до приемането на ваксини.  

„Десетки алгоритми се основават на заблудата, че идеите в мрежата се разпространяват вирусно. Проучването обаче показва, че способността на информацията да преминава през дадена социална мрежа зависи най-вече от нейния вид“, казва д-р Чентола.  

Ако искате да разпространявате клюки - лесно смилаеми, непротиворечиви частици информация, обърнете се към инфлуенсър или човек с влияние. Но ако искате да предадете нов начин на мислене, който оспорва съществуващия набор от модели, потърсете скрити места в периферията. Това показва проучването. 

„Голямото откритие е в това, че всяка мрежа има скрит социален клъстер във външните си краища. Той е напълно готов да увеличи разпространението на една нова идея с няколкостотин процента в обществото", казва ученият. 

Д-р Чентола е приложил на практика своите изводи при популяризирането на нова схема за микрофинансиране в десетки общности в Индия. С помощта на направеното проучване изследователите са успели да предвидят както откъде трябва да произхожда една успешна програма, така и дали тя ще се разпространи сред останалата част от мрежата.  

„Установихме, че центърът на мрежата се променя в зависимост от това какво се разпространява. Колкото по-несигурни са хората за една нова идея, толкова повече социалното влияние се премества върху хората, които имат само тесни връзки и ограничено влияние, вместо към хората с много и далечни социални контакти", казва Дъглас Гилбо, асистент в Калифорнийския университет в Бъркли.  

Констатациите в проучването „преобръщат представите ни за социалното влияние върху маркетинга, продажбите и социалните движения“, казва Чентола. „Не всичко се разпространява през мрежата по един и същ начин, Ние можем да използваме това знание, за да приспособим точно нашите мрежови стратегии, както и за осъществяване на положителни социални промени", добавя той.

 

Banner 468 x 60 px