Вход

Възможности в селското стопанство за хора с увреждания

Възможности в селското стопанство за хора с увреждания или   АГРО СПОСОБНОСТИ за лица с ФИЗИЧЕСКИ НЕСПОСОБНОСТИ

(АГРИ АБИЛИТИ)

Проект Agri-Ability – „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“, финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017.  се изпълнява в Трансграничния регион Гърция-България и е с продължителност 2, 5 години. Дейностите се развиват с акцент върху селските райони в региона.

Основната цел на проекта е да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони, по-специфично:

  • Разработване на оперативни инструменти и насоки за успешно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони.
  • Подобряване на практическите знания и умения на хората с увреждания за предприемачество, свързано със селското стопанство, агротуризма и спортните дейности на открито в селските райони
  • Насърчаване създаването и функционирането на социални предприятия за хора с увреждания, свързани със селско стопанство и агротуризъм и спортни дейности на открито в селските райони
  • Ускоряване и подкрепа на социалното предприемачество за хората с увреждания в трансграничния регион.

„Уврежданията са въпрос на възприятие. Ако можеш да правиш добре дори едно единствено нещо, някой се нуждае от теб.“

Мартина Навратилова

 Целевите групи на проекта са:

  • Хора с физически увреждания
  • Земеделски производители
  • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
  • Социални предприемачи
  • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.

Кой е лице с увреждане?

По оценка на СЗО над един милиард души, което представлява около 15% от населението в света, има някаква форма на увреждане3 и едва 5% от тези увреждания са вродени. Според Програмата за развитие на ООН /ПР на ООН/, 80% от хората с увреждания живеят в развиващите се страни4.  По оценка на Световната банка 20% от най-бедното население на планетата е с увреждания.5
Хората с увреждания се определят като най-голямото малцинство в света, но за разлика от повечето малцинствени групи, тази е с отворено членство: всеки един от нас може по всяко време да стане неин член, било то поради злополука, заболяване или старост.

Уврежданията са също проблем на развитието,

тъй като то е двупосочно свързано с бедността:

уврежданията могат да повишат риска от бедност, а бедността може да повиши риска от увреждания.6 

 50% от уврежданията могат да бъдат избегнати и са директно свързани с бедността7.

Групи от общността на хората с увреждания могат да имат обща социо-културна история. Често те имат също така общи обичаи и традиции, например празнично честване на осведомеността и чувството за собствено достойнство на хората с увреждания. Културата на увреждания може да признае и да празнува животите на хора с увреждания, като по този начин се демонстрира, че това не е непременно трагично състояние и те не бива да бъдат подценявани.

Едно мотивиращо видео:  Ник Вуйчич - Никога не се предавай! https://mail.google.com/mail/u/0/#search/uzunov_ivan%40abv.bg/QgrcJHrttkhmJCxLlsxRkJVRTBCLfFsMVXL?projector=1

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последно променена вПетък, 21 Октомври 2022 16:09

Banner 468 x 60 px