Вход

Възможности в селското стопанство за хора с увреждания

 

На 1 юли 2021 г. (четвъртък) Агенция за Европейска Интеграция ви кани в Хасково на

 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на проект AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион, финансиран по програмата

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.

Експерти по проекта и представители на целевите групи ще ви разкажат за целите на проекта, постигнатите резултати и ползите за региона, ще има специални изненади за всеки, който ни посети и желае да се запознае с перспективите за хора с увреждания, социалното предприемачество, добри практики от България, Северна Гърция и по света.

 Шатрата на Агенция за Европейска Интеграция ще бъде разположена на пл. Общински – Хасково, пред магазин „ДМ“

Хората към които е насочен проект AGRI-ABILITY са:

  • Хора с физически увреждания и техните семейства, приятели
  • Земеделски производители
  • Ангажирани в областта на земеделието и агро-туризма
  • Социални предприемачи
  • Предприятия с активни политики в областта на КСО насочена към хора с увреждания и екологично земеделие и туризъм.

 Добри практики в Социалното предприемачество

 Днес ви представяме една световна практика, която има много силен възпитателен и социален ефект, а същевременно позволява включването на семейства на хора с увреждания, без да поражда естествените рискове на всяко предприемаческо начинание и същевременно ги подготвя, ако желаят да проявят смелост да бъдат предприемачи, като ги обучава на терен - Community Supported Agriculture (CSA)

 Интересен вариант на коопериране е моделът Community Supported Agriculture (CSA) в органичното земеделие, което по отношение на околната среда е с по-ниска степен на въздействие от традиционното земеделие, но е трудоемко и изисква повече време. Това е бизнес модел, чрез който органичното земеделие може да се превърне в устойчив бизнес посредство създаване на общност от фермери и потребители. Този модел е разработен през 1960-те години в Япония, когато проблемът с безопасността на храната става сериозен. В началото, група потребители, които са загрижени за безопасността на храната, която консумират, започват да се кооперират с местни фермери. Фермерите предоставят органична храна, а потребителите заплащат авансово или чрез работа във фермата.

 Подобна форма на коопериране се развива в Швейцария няколко години по-късно. CSA моделът изисква договор между фермата и потребителите, които се приемат като „членове“ на фермата. В началото на година членовете заплащат за своя дял и получават продукти през годината.

Тъй като в този модел е налице предварително плащане, потребителите трябва да споделят риска с фермата. Ако реколтата не е добра поради лошо време, фермата може да не успее да доставя продукция на потребителите в определен период от време. По този начин, CSA моделът трансформира взаимоотношенията между потребители и фермери от покупко-продажба във взаимно подпомагане. Това вече не е просто размяна на продукти и плащане, а формиране на общност на основата на идентификация на сходни ценности. Чрез CSA, фермерите получават като полза стартов капитал и гарантиран пазар, а потребителите – висококачествена храна.   

Независимо, че CSA е добър бизнес модел, социалните предприятия, които организират фермерите да прилагат концепцията CSA, се сблъскват с някои сериозни предизвикателства, които могат да се обособят в две направления: взаимоотношения с потребителите и взаимоотношения с фермерите. По отношение на потребителите, критичен момент е промяната на техните навици на потребление, изграждането на взаимно доверие и управлението на дългосрочните взаимоотношения с тях. По отношение на фермерите, въпреки че CSA бизнес моделът обикновено генерира по-добри доходи за фермерите, първоначално те не са склонни да го приемат. Фермерите обикновено са с консервативни нагласи, когато от тях се изисква да възприемат нов начин на работа във фермата или стопанството. В повечето случаи, CSA фермерите са млади и добре образовани.

Добър пример за успешен бизнес модел, насочен към осигуряване на заетост на незрящи хора е Ctaste (Холандия)[1], което е социално предприятие, осъществяващо дейност в сферата на ресторантьорството и туристически услуги. Уязвимата група, с която работи са хора с увреждания от всякакви възрасти. Социалният елемент на предприятието се изразява в наемане на работа на представители на уязвимата група; наемането на работа е допълнено от предоставянето на услуги, насочени към личностно развитие, обучение и образование, професионално ориентиране. Предприятието успява да финансира изцяло дейността си с приходи от икономическата си дейност. То управлява ресторант Ctaste на тъмно, в който клиентите се обслужват от незрящи сервитьори. Другото направление в икономическата дейност се изразява в организирането на туристически обиколки из Амстердам, водени от незрящи отново в пълен мрак. С оглед постигане на повече възможности за хора със сензорни увреждания да достигнат до пазара на труда, предприятието насърчава развиване на техните таланти, както и чрез партньорства с други организации.

[1] Шабани, Н., Алексиева, П. Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора. Доклад за УНИЦЕФ, София, 2016.

 

 AGRI-ABILITY „Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион“  е проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. по Договор № B2.9c.09/06.10.2017

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от АЕИ и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява мнението на Европейския Съюз

Последно променена вСряда, 08 Юни 2022 14:03

Banner 468 x 60 px