Вход

Платформата за електронно обучение в областта на туризма

Project № CB007.2.13.085

E-learning capacity building in the tourist sector

in cross-border region

КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

E-learning platform in Tourism sector

Партньорите по проект CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия - Кюстендилска търговско-промишлена палата и  Сдружение Прави корак, Сърбия имат удоволствието да представят на Вашето внимание разработената в рамките на проекта Платформата за електронно обучение, която  е предназначена за развитие на туристическия потенциал на българо-сръбския трансграничен регион. Това е уеб-базирана платформа, която интегрира, показва и представя всички елементи на проекта, дейности и събития, постигнати резултати и създадени документи.

https://etourism-bgrs.com/                                    

 

Сегментите, предназначени за тези, които се интересуват от обучение и разширяване на знанията и уменията в туризма, са курсове (E-Learning), библиотека с рецепти (E-Cooking Library) и библиотека с напитки (E-Beverage Library). Библиотеките представят традиционни ястия и напитки от граничния регион между България и Сърбия, които са както общи, така и специфични. Съответно всички 5 модулни курса са подготвени за самостоятелно обучение и завършват с тест за самооценка, където всеки може да провери нивото на усвоените знания от преминатия онлайн курс.

 

Тук може да намерите Ръководство за използване на платформата за електронно обучение  – https://www.cci-kn.org/index.php/bg/proekti

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

 

Последно променена вЧетвъртък, 29 Април 2021 05:42

Banner 468 x 60 px