Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Интерактивен портал "Малешево"

„Дейности  свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, за Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

www.pirinmap.com

 

Дизайн,изработка, поддръжка и актуализация на Интерактивен уеб-портал за промоция на биоразнообразието“Малешевия“ в Интерактивна-онлайн карта на видовете“ по проект „Популяризиране и опазване на биоразнообразието на Малешевска планина“Малеш“   www.maleshmountain.eu

 

 

Интерактивна карта Пирин

„Дейности  свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, за Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

www.pirinmap.com

 

  1. Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути

Визуализиране на  20-те съществуващи официални туристически маршрути на територията на Национален парк „Пирин”, което включва: по всеки туристически маршрут заснемане начална и крайна точка, интересни панорамни гледки при минаването по него, виртуално разглеждане на природни забележителности, растения, птици, животни, насекоми, хижите по маршрута, трудно преодолими и опасни за преминаване места.

Изработване на сайт

  1. Изработихме сайт с туристическите маршрути на български и английски език.
  2. Изработихме интерфейс за управление, разширение и допълване на сайта.
  3. Публикувахме на сайт и създадохме връзка към сайта на НП „Пирин“ и други заинтересовани организации. В момента популяризираме сайта.
  4. Създаването на сайт на локалния сървър ни позволи инсталирането на необходимите приложения за създаване и поддържане на интерактивни карти. За целта нашият екип работи успешно с компоненти и модули на Gmap FP, позволяващи поддържане на над 100 000 графични елемента с текстова, видео и снимкова информация, директна връзка с Google Map, използваме програмни, стилизирани и уникални маркери и позиционираме мащабиращи се растерни слоеве върху векторна основа на Google Map без нужда от зареждане на допълнителни софтуерни приложения и ползване на Google earth за визуализиране. Организацията на сайта с административен панел позволява актуализиране на картите, добавяне на нови маршрути и всякакъв вид информация от експертите на НП „Пирин“. Технологията за модулно изграждане позволява възможност за обвързване на създадените карти с маршрути с други карти (на други райони) и създаването на обединена окрупнена туристическа дестинация.
  5. Декодирахме видеоматериалите и ги публикувахме в youtube. Създаването на профил в youtube позволява използването на бързи видеосървъри за проиграване на видеоматериалите и лек и удобен достъп от създадените интерактивни обекти до видеоматериалите. Позволява популяризиране на материалите както на сайта, така и на профила.
 

6. Избор на име и хостинг и публикуване на сайт. С публикуването на сайт започва и истинското популяризиране на туристическите маршрути. Първа стъпка в тази посока е създаването на чуждоезична версия на сайта (английски). Използваната от нашия екип технология позволява изграждане на многоезичен сайт с възможности за създаване и превключване на неограничен брой езикови версии

7. Популяризирането на сайта включва създаването на външни връзки към сайта на НП „Пирин“ и заинтересованите организации, партньори и активни туристически субекти, както и връзки от тях към сайта. Изградихме вътрешни връзки от създадените (маркираните) обекти към свързани с тях заинтересовани организации (хижи, почивни домове и др.) Следва професионална и последователна SEO оптимизация за повишаване рейтинга на сайта в търсещите машини. Като последна и най-важна стъпка, която ше има устойчивост на проекта, предвиждаме провеждане на ефективна рекламна кампания от нашата фирма, дала отлични резултати при популяризирането на множество сайтове:

Създаване на профили на рекламирания сайт в Twitter, Facebook, Youtube, Google+ и Vbox7. Създаване на рекламни страници във Facebook. Създаване и публикуване на поредица от рекламни съобщения с връзки към сайта, профилите и рекламните страници в Google. Популяризиране в профилите на www.balkanite.net в социалните мрежи с над 30 000 абонати в Twitter и Facebook, повечето от които участници в туристическия бизнес. Създаване на кратки рекламни статии в новите профили на сайта и интернет медия www.balkanite.net. Поддържане в сайта на интересна приключенска и научнопопулярна информация от Пирин. Публикуване на актуална информация за препятствия и опасности по туристическите маршрути, сезонна информация, информация за събития, празници, спортни, културни и туристически мероприятия и др.      

  1. Инсталиране на локален сървър и база данни за съхраняване и подготовка за публикуване на събраната геодезическа, текстова, снимкова и видео информация. Създаването на предварителна база от данни се налага за сортиране на информацията, по-добро вътрешно отчитане на извършените дейности и подготовка за създаване на електронен продукт.

 

 

Banner 468 x 60 px