Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Интерактивен портал "Малешево"

„Дейности  свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, за Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

www.pirinmap.com

 

Дизайн,изработка, поддръжка и актуализация на Интерактивен уеб-портал за промоция на биоразнообразието“Малешевия“ в Интерактивна-онлайн карта на видовете“ по проект „Популяризиране и опазване на биоразнообразието на Малешевска планина“Малеш“   www.maleshmountain.eu

 

 

Banner 468 x 60 px