Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Филм за резерватите

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филми, подходящи за използване и в училищата от проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

Филм филм Филм за резерватите – „Юлен”, „Баюви дупки - Джинджирица” и „Тисата“ - легенди за наименования на местности, върхове, реки, езера и др.

Резерватите са защитени територии, които притежават ценно биоразнообразие, а местообитанията са съхранени в естествения им вид. На територията на резерватите се забранява всякаква човешка дейност, освен научни изследвания и изследователски посещения. В Пирин са разположени 3 резервата, като резерватите Юлен и Баюви дупки – Джинджерица попадат в границите на НП Пирин, а един –  Тисата – е частично разположен в ниските части на планината в южната половина на Кресненския пролом.

 

Извън границите на парка, но частично по склоновете на Пирин е разположен резерват Тисата. Той е създаден през 1949 г с името Тисова бърчина с площ 19 ха, а през 1977 площта му е увеличена на 569 ха и защитената територия получава името, с което известна и до днес. През 1991 г. в определена и буферна зона. Резерватът е разделен на два сектора – източен и западен, като източният се простира в ниските части на Пирин, а западният – в ниските части на Малешевската планина. Геоложката основа е от амфиболити, гнайси и шисти, а климътът е преходносредиземноморски и се отличава с продължително, сухо и горещо лято. Резерватът е създаден за да защити най-голямото естествено находище на дървовидната хвойна, погрешно наричана от местното население тис.

 

 

Последно променена вВторник, 21 Февруари 2017 14:40

Banner 468 x 60 px