Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Пирински растителни ендемити

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филми, подходящи за използване и в училищата от проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

Филм филм „Пирински растителни ендемити” - пирински мак, пиринска мащерка, пирински девесил, пиринско зеле, жълта и петниста тинтява, урумов окситропис, вихренска злолетица“, плюс еделвайс, златиста кандилка, пирински чай, балканска петлюга, син планински (велухенски) минзухар, ахтарова метличина, маслинолистно бясно дръвче, жълт планински крем, гризебахова теменуга, стрибърниева каменоломка.

Ендемитите са растителни или животински видове, чието разпространение е ограничено върху една конкретна територия: например долина на река, склоновете на планина или пък в по-широки граници само на територията на една страна, остров, полуостров. Има ендемити които се срещат в много ограничени находища на ограничена територия и тези видове представляват особен интерес за ботаниците. Други пък са успели да се разпространят на по-широка територия, но това не намалява тяхното значение и интерес от ботаническа гледна точка. В България ендемитите се делят на две основни групи: балкански и български. Балканските ендемити се срещат единствено на Балканския полуостров и никъде другаде по света. Българските ендемити имат още по-тясно разпространение: единствено в границите на България. Някои български ендемити са известни от няколко различни находища, всички разположени в границата на страната. Но има и такива, които са разпространени само на едно-единствено място. Те са известни като локални български ендемити и безспорно представляват най-голям интерес за ботаниците.

  Специфичното географско положение на Пирин, значителната надморска височина, характерната геоложка основа и сложното палеогеографско и палеоклиматично минало на планината и съседните земи са основни причини в Пирин да се срещат голям брой ендемични видове. В границите на Национален парк Пирин са установени 35 български и 86 балкански ендемити. От българските ендемити 18 растения са локални и са известни единствено от пиринските склонове. Много от локалните ендемити на Пирин носят името на планината, в която се срещат. Такива са например пиринският мак, пиринската мащерка или пък имената на определени местности – бъндеришко шапиче или вихренска злолетица. Други пък носят имената на видни ботаници. Такава е ахтаровата метличина, която носи името на видния български ботаник Борис Ахтаров или пък йордановото зеле, кръстено на ботаника Даки Йорданов. И още – урумовият окситропис е наречен на името на ботаника Иван Урумов, а пък Цар-борисовата ела е кръстена на цар Борис III.

 

 

Последно променена вВторник, 21 Февруари 2017 14:23

Banner 468 x 60 px