Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Гъби с важно стопанско значение

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филми, подходящи за използване и в училищата от проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

Филм „Гъби - отровни, ядливи, начин за бране, видове с важно стопанско значение, застрашени, уязвими и редки”

Гъбите са еукариотни организми, неподвижно прикрепени към субстрата или биологичния приемник, без хлорофил, листа и стъбла. Това са едни от най-своеобразните живи организми на Земята.Те са сухоземни, макар че развитието им изисква влага. Само най-примитивните от тях живеят във вода. Най-голяма група представляват почвените гъби. Други са паразити върху животни или растения. Трети се намират върху органични отпадъци, продукти, стъкло, дървесина. Няма материя, върху която не биха могли да се развият при наличие на топлина и влага. Дълго време те са били неизменно причислявани към растенията. В действителност те твърде много се отличават, както от растенията, така и от животните и не се вписват в нито еднаот тези групи. Учените ги отделят като самостоятелна група организми наречена ГЪБИ.

 

Представяне на някои от най-популярните и разпространени ядливи и отровни гъби в България: обикновена сърнела, островърха сърнела, брезова манатарка, обикновена манатарка, дяволска гъба, огнена манатарка, червена мухоморка, зелена мухоморка, пачи крак, горска печурка, ливадна печурка, карболова печурка, рижика, мъхната млечница, сив овчи нос, канелен овчи нос, виолетка, гълъбка, жълт корал, жълта рогачка, сива рогачка (сърненка). 

Преди да се приеме, че дадена дива гъба е годна за консумация, тя трябва да се идентифицира. Правилното идентифициране на даден вид гъба е единственият сигурен начин да се гарантира годността ѝ за консумация. Въпреки това някои гъби, които са годни за повечето хора може да предизвикат алергични реакции или хранително отравяне при други хора. Също така, в много ядливи гъби, които растат в замърсени места могат да се натрупат замърсители като тежки метали и отново да доведат до хранително натравяне. Някои от отровните гъби приличат твърде много на ядливи видове, затова се наричат двойници. Сравнение на най-опасните двойници и ядливи видове гъби в България.

 

 

Последно променена вВторник, 21 Февруари 2017 14:10

Banner 468 x 60 px