Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ФИЛМИ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИРАНЕ,  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

 

Иглолистни гори

Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филми, подходящи за използване и в училищата от проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Договор: ДН Пирин - Продуцентска компания ВАМО

Филм „Иглолистни гори - бяла и черна мура, смърч, ела, бял и черен бор“, храстови съобщества от клек, сибирска хвойна, балкански зановец, горски култури. Взаимна връзка между видовете в различните етажи горската растителност, уникалност на горските съобщества, неразделни връзки между горите, храстовата и тревната растителност и горската фауна.

Днес една трета от сушата на Земята, или общо 34 млн. кв. км, е покрита с гори. Половината от горите на планетата се намират в Русия, Бразилия, Канада, САЩ и Конго.

В наши дни почти половината от горските масиви на планетата са превърнати в земеделска земя. Изсичането на горите на отделните континенти е започнало по различно време. Ако в Европа и Средиземноморието още преди 2000 години са били налице ясните следи от човешката дейност, то в областите, отдалечени от големите цивилизации (Югоизточна Азия, басейните на Амазонка и Конго), горите са останали непокътнати до близкото минало. В световен мащаб залесените площи започват да намаляват драматично през последните 150 години.

 

Горите са най-голямото богатство на НП Пирин. Те заемат повече от половината защитена територия и имат естествен и оригинален характер. Повече от 90% са иглолистни и формират добре обособен пояс, който е в голяма степен уникален поради участието на двата ендемични вида – бяла и черна мура. С най-голямо площно участие е клекът, следван от бялата мура, белият бор, смърчът, елата, букът, черния бор и черната мура. Средната възраст на горите в НП "Пирин" е 85 години, като най-голям е делът на горите с възраст над 140 години. Плътни комплекси образуват горите на смърча а на места с ограничено присъствие се срещат чисти и смесени гори от обикновена ела. Макар и рядко на територията на парка се среща и застрашеният за България вид – Тис.

 

 

Последно променена вВторник, 21 Февруари 2017 13:21
Още в тази категория: Широколистни гори »

Banner 468 x 60 px