Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

За да спасят биоразнообразието, депутатите от Европейския парламент призовават за обединяване на усилията на глобално и европейско ниво

Акценти:
• Поне 10 % от дългосрочния бюджет на Европейския съюз да бъде използван за подпомагане на биоразнообразието
• 30 % от територията на ЕС да бъде естествена природна среда
• Необходимост от обединяване на усилията за намаляване използването на пестициди в ЕС

Европейските депутати искат предстоящата глобална конференция за биологично разнообразие COP 15 да постигне съгласие по правно обвързващи цели, както беше в Парижкото споразумение за изменение на климата. Чрез гласуване Парламентът прие позицията си по този казус във връзка с Конференцията на ООН в Кунмин през следващия октомври.

За да измени сегашната траектория на загуба на биологично разнообразие, ще бъде необходимо на конференцията да бъде постигнато съгласие по правно обвързващи цели с предварително зададени срокове за изпълнение, критерии за оценка на постигнатото и механизми на докладване, основани на общи стандарти.
ЕС трябва да покаже правилния път за действие

С предстоящата стратегия за биоразнообразието до 2030 г., Парламентът иска да гарантира, че ЕС ще даде добър пример като:
• гарантира, че поне 30% от територията на Европейския съюз се състои от природни зони,
• възстанови увредени екосистеми,
• вземе предвид поставените цели за опазване на биоразнообразието и ги внедри за изпълнение във всички европейски политики,
• задели 10 % от дългосрочния си бюджет за 2021-2027, за да работи за подобряване на биоразнообразието. 

Депутатите също така подчертават необходимостта от по-устойчиви селскостопански и горски практики, включително внедряване на правно обвързващи цели за намаляване използването на пестициди в целия Европейски съюз.

За Парламента ключовите моменти ще бъдат определянето на европейските и глобалните цели за биологичното разнообразие, които следва да включват по-добра защита на природните екосистеми, намаляване използването на пестициди в Европа и постигане на устойчивост в селскостопанския и риболовния сектор. 2020 г. ще бъде ключова за биоразнообразието със срещата на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) в Марсилия през юни и COP 15 в Китай през октомври“, заяви Паскал Канфин, председател на Комитета по околна среда към Европейския парламент.

Парламентът непрекъснато е давал приоритет на биоразнообразието и е предупреждавал за неспиращата му, безпрецедентна загуба.

Конвенцията за биоразнообразието на ООН влезе в сила на 29 декември 1993 г. Делегация на Европейския парламент ще присъства на нейната 15-та среща на върха в Кунмин, Китай, от 19 октомври до 1 ноември 2020 г. 
Очаква се COP 15 да приеме глобална рамка от средства и цели, определящи посоката, по която ще поеме биологичното разнообразие за следващите 10 години.


Новината е преведена като част от информационните дейности на екипа на проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE17 GIE/BG/00371. За повече новини ни следвайте във Фейсбук и Инстаграмhttps://greenbalkans.org/

Източник: www.europarl.europa.eu

Последно променена вЧетвъртък, 30 Януари 2020 10:25

Banner 468 x 60 px