Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Европейската доброволческа служба: опитайте нещо различно през новата година

Да споделиш с другите знания, които могат да ги направи щастливи, да работиш за постигането на кауза, в която вярваш - това са неща, които дават ново измерение на живота и носят безценен социален опит. От 1996 г. насам Европейската доброволческа служба е подпомогнала около 100 000 младежи да реализират проекти в Европа и по света. Вижте нашия видеоматериал, научете повече и се замислете дали не можете да отдадете част от своите умения и време на другите.


Около една четвърт от европейците на възраст над 15 години участват под различни форми в доброволчески дейности. Най-често това се случва на местно ниво, като само в 7% от случаите дейностите са свързани с други европейски страни, а в 11% - с други части на света.


Европейската доброволческа служба дава възможности за разширяване на хоризонта. Тя подкрепя проекти между две или повече организации - една в страната, където живее доброволецът, и друга в страната, където ще бъде осъществен проектът.


Млади хора на възраст между 17 и 30 години вземат участие в дейности, свързани с културата и културното наследство, младежта, спорта, изкуството, животните, околната среда и подкрепата за развитие на по-бедни страни. Проектите са с продължителност от 2 седмици до 12 месеца и при приключването им доброволците получават сертификати, описващи същността на проекта и потвърждаващи участието в него. Европейската доброволческа служба покрива част от разходите за пътуване и престой, както и осигурява пари за дребни разходи и застраховка.


През 2016 г. Европейският съюз даде начало на още една програма за доброволческа дейност - Европейският корпус за солидарност. В резолюция по този повод от 27 октомври Парламентът призова Комисията да даде възможност за участие на хора на всякаква възраст и на граждани на страни извън ЕС, както и да осигури по-добра правна закрила и финансиране на доброволците.

Източник: Европейски парламент

Banner 468 x 60 px