Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Eвропейската програма Interreg за сближаване на граничните региони навършва 30 години

През 2020 г. се навършват 30 години от стартирането на Interreg — ключова програма на ЕС, чиято цел е насърчаването на териториалното сътрудничество между граничните региони. По повод на този юбилей европейският комисар по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра направи следното изявление:

Interreg е програма, която е особено скъпа на сърцето ми. Тя представлява безпрецедентен инструмент за сътрудничество, който се финансира по линия на политиката на сближаване и позволява на регионите и държавите да работят заедно за решаване на общите предизвикателства. Проектите по Interreg са конкретни примери за това, че границите не трябва да бъдат бариери, а възможност за растеж и успешно сътрудничество. Благодарение на многобройните проекти, финансирани от ЕС, през последните 30 години тази програма допринесе за установяването на по-тесни връзки между над 170 милиона жители на гранични региони, повиши стандарта им на живот и създаде нови възможности за сътрудничество.

Отбелязваме 30-ата годишнина от създаването на Interreg в решаващ момент от историята на ЕС. Тъй като сме изправени пред сериозни глобални и местни предизвикателства, трябва да възстановим доверието на гражданите и да гарантираме постигането на резултати. От 30 години насам Interreg работи за сближаването на европейците и за изграждането на Европа стъпка по стъпка. Намерението ни е тази работа да продължи, като използваме празничния повод да обсъдим, преосмислим и потърсим нов стимул за това, което считаме за основна ценност на ЕС: духа на сътрудничество, подкрепен от категоричното убеждение, че сме по-силни заедно.

Контекст

Началото на Европейското териториално сътрудничество, по-известно като Interreg, беше поставено през 1990 г. Тази ключова програма по политиката на сближаване осигурява рамка за изпълнение на съвместни действия и обмен на политики между участници на национално, регионално и местно равнище от различи държави членки. Общата цел на програмата е да се насърчава хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на Съюза като цяло. Interreg обхваща три области на сътрудничество: трансгранично (Interreg A), транснационално (Interreg B) и междурегионално (Interreg C).

До момента са изпълнени пет програмни периода на Interreg: Interreg I (1990—1993 г.), Interreg II (1994—1999 г.), Interreg III (2000—2006 г.), Interreg IV (2007—2013 г.) и Interreg V (2014—2020 г.).

Програмите за сътрудничество по Interreg за периода 2014—2020 г. обхващат цяла Европа, като общият им бюджет — съставен от вноски на ЕС и на държавите членки — надхвърля 12 млрд. евро.

Кампанията по отбелязване на 30-ата годишнина на Interreg ще продължи през цялата 2020 г. и ще бъде посветена на теми в областта на добросъседството, екологията и младежта. В рамките на тази кампания ще бъде извършена равносметка на досегашните успехи и ще бъдат дискутирани начини за подобряване на бъдещите постижения.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_20_207

 

Banner 468 x 60 px