Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

РАБОТНА СРЕЩА В БЕЛИЦА ПО ПРОЕКТ „КУЛТУРЕН МОСТ МЕЖДУ ВЕКОВЕТЕ“

Снимка на Maia Padareva.

Днес 18 февруари работата на екипите в изпълнение на Проект CB006.1.21.107 „Културен мост през вековете“, финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония, между водещият партньор Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОР В ПРОЕКТА: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ Източен район за планиране, Република Северна Македония, продължи с обсъждане и уточняване на подробния график за следващите събития на проекта и изграждане на капацитет. Разпределението по образователните теми е както следава:
Обучение за туристически водачи 1, 2, 3.04.2020 г. - Щип
Обучение Управление на културни събития - 28, 29, 30.04.2020 г - Белица
- Обучение за управление на културното наследство 13,14,15.05.2020 г. Щип
Административна работа - FLC

Снимка на Maia Padareva.

 

Снимка на Maia Padareva.

 Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ гр. Белица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Последно променена вВторник, 18 Февруари 2020 15:40

Banner 468 x 60 px