Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Програма „Напред“ за индиректно нисколихвено финансиране на българския бизнес

ББР подписа днес първото споразумение за партньорство по новата програма за индиректно кредитиране на българския бизнес - „Напред“. По силата му Българо-американската кредитна банка ще получи ресурс до 25 млн. лева. Фирмите-кредитополучатели ще имат достъп до финансиране при максимален годишен лихвен процент в размер на 3M EURIBOR + 4,2%. Максималният размер на заемите е 3 млн. лева. Предвижда се като допълнително улеснение, кредитополучателите да предоставят не повече от 110% обезпечения по полученото финансиране.

ББР е готова да предостави на търговските банки, заявили интерес към Програмата, ресурс в размер до 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно кредитиране. При успех на инициативата бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева. Финансовият ресурс ще се използва за отпускане на дългосрочни нисколихвени оборотни и инвестиционни кредити за микро-, малки и средни фирми. ББР ще гарантира плащането и на до 30% от
главниците по предоставени от търговски банки кредити.

Програма „Напред“ е първата инициатива на ББР, в която банката участва както във финансирането, така и в споделянето на риска на банките-партньори при кредитирането на МСП. Това е предпоставка търговските банки да могат да поемат повече риск при отпускането на кредити за българския бизнес.  По програма „Напред“ се предвижда във формираните от търговските банки портфейли да могат да се включват и вече предоставени инвестиционни кредити в райони с висока безработица, или вследствие на които е реализирана инвестиция, осигурила и поддържаща поне 30 работни места за срока на кредита.

http://www.bbr.bg

Banner 468 x 60 px