Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Българска банка за развитие стартира инициатива за синдикирани бизнес кредити

Българска банка за развитие (ББР) стартира успешно нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки, като изразява готовност да споделя до 50% от риска по отпуснатите кредити. Към момента рамкови договори са подписани с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк, Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България, като се очаква към инициативата да се присъединят и други банки.

Целта на програмата е осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет, експортния потенциал на българския бизнес. ББР, в партньорство с търговските банки, ще осигурява финансиране също за кредити по Европейски програми и за реализация на проекти по фондовете на ЕС. Инициативата е насочена към юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители, общини.

ББР и банките-партньори по тази инициатива не са ограничени с предварително зададени параметри за бъдещото съфинансиране, като запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес. Програмата позволява включването и на други банки, включително чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем.

 

Banner 468 x 60 px