Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

ББР договори 5 млн. евро от ЕИФ за кредитиране на микропредприятия

Със средствата ще се предоставят заеми до 25 000 евро

Българска банка за развитие (ББР) договори заем в размер на 5 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на ЕК. Със средствата Банката за развитие ще създаде нова он-лендинг програма за микрокредитиране, която предвижда да съ-финансира със свой ресурс. Част от договорения заем ще бъде предоставна на дъщерното дружество на банката – Микрофинансираща институция „ДЖОБС“ за отпускане на микрокредити и микролизинги.

Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране в подкрепа на малкия бизнес в България. За финансиране могат да кандидатстват микропредприятия с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до левовата равностойност на 25 000 евро, а банките-партньори на ББР ще имат възможност да ползват ресурса, като от своя страна го предоставят на микропредприятията на възможно най-атрактивни лихвени нива. Със средствата няма да се рефинансират вече съществуващи или преструктурирани задължения на компаниите.

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ е създаден през 2010 г. и приключва през април 2016 г. Целта му е да увеличи размера на средства в държавите-членки за финансиране на микросделки - на стойност до 25 000 евро – с цел започване или доразвиване на малък бизнес. Средствата по програмата могат да се разпределят от ЕИФ за финансиране на микрозаеми и микролизинги, както и за издаване на гаранции и контра-гаранции по микрозаеми, като по този начин се поема част от риска за загуба по финансирането.

Към момента Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“ е партньор на ЕИФ по Гаранционно споразумение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“. Одобреният портфейл от микросделки, гарантирани по Прогрес, е със 75% гаранционно покритие от ЕИФ. Гаранцията дава възможност за осигуряване на достъп до финансиране на изключени групи от пазара на микрокредитиране. Срокът за кандидатстване за микро-кредит с гаранция по Програма „Прогрес“ изтича през януари 2017 година.

http://www.bbr.bg

Последно променена вВторник, 16 Февруари 2016 13:25

Banner 468 x 60 px