Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Национален експортен портал

 Националният експортен портал е създаден като инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари. Image 2

   Целта на портала е да се предоставят специализирани услуги и да се облекчи достъпа на българските предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта. Експортният портал действа като посредник при установяване на контакти между български МСП и чуждестранни компании, както и при предлагане на стоки и услуги. Чрез портала се поддържа база данни с фирмени записи на експортно ориентирани български предприятия.Image 4

     Регистрацията и предоставяната информация в портала са безплатни.

   Порталът е разработен в изпълнение на Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Приоритетна ос 4 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономиката 2007-2013 г.”, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е институционален бенефициент.Image 6

   Поддържането на актуална информация по отделните рубрики, намирането на оферти, подготовката на отговори на запитвания от страната и чужбина, както и на консултации в помощ на бизнеса се осъществява от експертния екип на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

https://export.government.bg/

Image 3

Последно променена вСряда, 12 Февруари 2020 14:52

Banner 468 x 60 px