Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в  електронна среда.

Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно.

Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

 УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призоваваме Ви:

  • да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
  • да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

 

Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

 

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

Регионално управление на образованието –  Благоевград

Сградата в парк „Македония“ става полева болница при необходимост

Днес   в   конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областен оперативен щаб за борба с коронавируса, на заседанието присъстваха представители на лечебни заведения, директора на РЗИ Благоевград и директора на  ОД на МВР Благоевград

Заседанието откри председателят на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса  г-н Бисер Михайлов,  като запозна присъстващите с информация получена минути преди заседанието от председателя на Националния оперативен щаб генерал-майор  проф. Венцислав Мутафчийски, относно създадената епидемиологична обстановка в страната и подготовка на медицинския персонал за клинично поведение при пациенти с коронавирусна инфекция, съдържаща  – клинично поведение при пациенти с тежка остра респираторна инфекция, когато се подозира инфекция с коронавирус; Алгоритъм при поставяне на лични предпазни средства; Протокол за лечение на потвърдени случаи на COVID-19 .

Областният управител Бисер Михайлов постави пред присъстващите членове идея за обсъждане и последващо гласуване, относно предстоящ риск от рязко увеличаване на болните от COVID – 19 в предвид на това, че вече се намираме в кривата на повишаване на заболелите от коронавирус и при създала се ситуация и необходимост за разкриване на допълнителни легла, да се формира полева болница, като подходящо място за това е сграда намираща се в парк „Македония“, която може да се снабди с нужните легла предоставени от резерва на Министерство на отбраната. Г-н Михайлов подчерта, че това предложение важи само при създала се нужда в кризисна ситуация, като уточни, че предлага сградата в парк Македония, защото тя е изолирана и лесно охраняема поради това, че терена е ограден. Предложението бе гласувано и прието единодушно. При възникнала необходимост сградата в парк „Македония“ може да бъде преустроена в полева болница.

Важен акцент, върху който се дискутира бе и ситуация, при която има бум от болни с COVID-19, пристигащи в МБАЛ Благоевград с тежка дихателна недостатъчност с доказан коронавирус, както и при съмнение за COVID-19, при така създала се ситуация ще възникне нуждата от поеме на останалите случай, които не представляват потенциални пациенти с кронавирус, цялата останала спешност, като например тези с фрактури, инфаркт и т.н. Взето бе решение потоците да се разделят и  МБАЛ „Пулс“ да поеме останалите случаи, които не представляват потенциални пациенти с кронавирус.

Екипът на Областна администрация Благоевград призовава гражданите да останат по домовете си и да спазват всички противоепидемични мерки.

 https://regiona.bg/

ТЕЛЕФОНИ ЗА УСЛУГИ И СИГНАЛИ - ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ТЕЛЕФОНИ ЗА УСЛУГИ И СИГНАЛИ

 

ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

 073 88 44 61

За доставка на храна и медикаменти на самотно живеещи, трудно подвижни и болни възрастни хора

работно време  от 08:00 часа до 20:00 часа,

 включително/събота и неделя/

Щабът се помещава в сградата на общинска администрация - Информационен център при зала“22 септември“

 

За спешни случаи във връзка с COVID-19

Регионална здравна инспекция (РЗИ) -  073/88-87-01

 

За нарушения на епидемичните мерки, може да се обадите на следните телефони:

Първо районно управление на МВР     - 073/86 74 34

Второ районно управление на МВР      -  073/86 75 66

Горещ телефон на община Благоевград - 073/ 88 44 34

 

Сайт: http://www.blgmun.com/

Фейсбук:  https://www.facebook.com/blgmun/

 

Засилени мерки във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната

По предложение на кмета инж.Румен Томов и с решение на Кризисния щаб на община Благоевград в Специализираната  болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /бивш Тубдиспансер/ се реорганизира отделение за лечение на пациенти с коронавирус. Днес монтират висококачествена станция за сгъстен въздух.

Banner 468 x 60 px