Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД – същност и цели на подетата инициатива

Елтрейд“ спечели финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Нидекс" ООД е създадено през 1998г. в село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, като дружество специализирано в конструиране, разработване, производство и продажба на пластмасови изделия. Основния код на икономическа дейност по КИД-2008 е 22.23 "Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството".

Производствената дейност се извършва в собствена промишлена база, намираща се в с.Копривлен. Подобно на всяко предприятие, опериращо в отрасъла на производството на пластмасови изделия, „Нидекс“ ООД среща редица предизвикателства, свързани с високите нива на разходване за суровини-различни по състав пластмаси. Поради остарели технологии и ограничен достъп до нови практики, системи и модели за производство, съчетано с амортизирано и морално остаряло оборудване и технологичен цикъл дружеството среща трудности да се развива с по-бързи темпове.  Внедряването на съвременна технология, характеризираща се с по-висока ресурсна ефективност  стана възможно с изпълнение на одобрения за финансиране на проект на дружеството с  наименование „Ефективно използване на ресурсите в производството на "Нидекс" ООД в рамките на договор № BG16RFOP002-3.004-0053-C01 по процедура  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Периода на изпълнение на проекта е от 30.01.2019 до 30.07.2020.

Целта на процедурата на ОПИК, насочена към повишаване на ресурсната ефективност в предприятията е именно чрез прилагане на  решения, техники и методи да се постигне устойчиво използване на суровините и ограничаване на въздействието върху околната среда е доброто управление на отпадъците.

Специфичната цел на проекта на "Нидекс" ООД е именно спестяване на използваните суровини и предотвратяване на генерираните отпадъци чрез внедряване на пилотна технология при производството на „борче” и „ко-борче” – специфични и много съществени профили, използвани за окомплектоване на дограмата.

Реализирането на проекта ще позволи по-стабилна пазарна позиция на дружеството чрез увеличаване на капацитета и подобряване на политиката по управление на отпадъци.

Ще се предотврати генериране на отпадъци, като 25 % от настоящите суровини ще бъдат заменени с рециклиран материал от собствен и чужд отпадък, като в същото време ще се повиши производителността при намалени разходи за суровини.

ОПИК 2014-2020 и реализирания в нейния обхват проект от "Нидекс" ООД ще позволи на дружеството да постигне по-стабилна пазарна позиция и устойчиво развитие, чрез увеличаване на производствения капацитет и подобряване на политиката по управление на отпадъците.

Повече подробности и информация, всички заинтересовани страни могат да получат на информационното събитие по поректа, което ще се проведе на 06.07.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на СПР – гр. Гоце Делчев, намираща се в град Гоце Делчев, телефон за контакт 0888 145 531.

 

                                                                              ------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е създаден в изпълнение на договор №BG16RFOP002-3.004-0053-С01/25.01.2019г, изпълняван

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нидекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“

Отличават фирми, организации и училища за най-добро използване на ...

 На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“. Организатори на събитието бяха Сдружение Еко Неврокоп. На церемонията бяха връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.

Почетен приз в сферата на бизнеса получиха фирма Пирин-Текс ЕООД гр. Гоце Делчев, Община Петрич получи приз в категорията за публични институции, приз за най-добро използване на водата в категория обучителни организации получи Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ Гоце Делчев. Последната награда бе връчена на МИГ Сандански в категория неправителствени организации.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се проведе по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

Добри новини: „Пирин Фолк“ Сандански 2020 ще се състои

Започна кампанията за набиране на песни и участници в „Пирин Фолк“ и

„Детски Пирин Фолк“ Сандански 2020

 

 

При строги мерки за сигурност и безопасност ще се проведе XXVIIIто издание на международния фестивал „Пирин Фолк“ Сандански. Най-очакваният конкурс за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област отново ще зарадва публиката в три фестивални вечери:

  • 28 август /петък/ – Детски Пирин Фолк – конкурс за изпълнителско изкуство за деца между 8 до 15 години;
  • 29 август /събота/ – Конкурс за авторска македонска песен и Конкурс за изпълнителско изкуство;
  • 30 август /неделя/ – Галавечер на лауреатите.

От днес, 19 юни 2020 г., започва и кампанията за набиране на песни и участници в конкурсите за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство „Пирин Фолк“, както и за конкурса за изпълнителско изкуство за деца между 8 и 15 години в IV-то издание на „Детски Пирин Фолк“.

Всички желаещи да се включат в тазгодишното издание на международния фестивал „Пирин Фолк“ Сандански трябва да изпратят своите кандидатури на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За конкурса за авторска македонска песен:  

– авторската песен, файл с текста на песента и заглавието й;

– трите имена и артистично име на авторския колектив и изпълнителя;

– телефон и e-mail за обратна връзка.

За конкурса за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област:

– творческа биография и снимка на изпълнителя;

– SB или Instr. на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция;

– телефон и e-mail за обратна връзка.

За конкурса за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област за деца между 8 и 15 години:

–  творческа биография и снимка на изпълнителя;

– SB или Instr. на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция;

– телефон и e-mail на родител или пълнолетен настойник за обратна връзка.

Краен срок за кандидатстване: 5 юли 2020 г.

Селекцията за допускане до участие ще се проведе на 11 и 12 юли в гр. София.

Подробности относно „Как да се запиша за участие в Пирин Фолк и Детски Пирин Фолк 2020“ тук: http://www.pirinfolk.com/bg/zzz

Правилник на „Пирин Фолк“ Сандански 2020: http://www.pirinfolk.com/bg/news/pravilnik-na-pirin-folk-2020

Правилник на „Детски Пирин Фолк“ 2020: http://www.pirinfolk.com/bg/news/pravilnik-na-detski-pirin-folk-2020

Организатори: Фен Фолк ТВ и Община Сандански

Древен обичай за здраве „оживява“ навръх Еньовден в град Сандански

“Еньовден-легенди и традиции”! Еньовден- празникът на слънцето, водата и билките!
Община Сандански и НЧ „Отец Паисий 1919“ ви канят на поляната при Мечето, в любимия ни парк „Св. Врач“. Малки и големи ще имат възможността да се се запознаят с обичаите на магическия празник, пресъзданени от Женска фолклорна група “Детелина” и Детски танцов състав “Звездица”.

За здраве и благоденствие, всички ще могат да минат под еньовския венец.

Специални работилнички ще вдъхновят децата да изработят красиви венци от цветя и билки и да си припомнят забравената техника за изработване на хербарий.

24 юни, от 08:00 ч. до 11:00 ч., парк „Свети Врач“, при Мечето!

Banner 468 x 60 px