Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Успешно приключи проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения”, финансиран от Европейския съюз

Община Кресна изпълни успешно съвместен проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” с водещия партньор Община Валандово. Проектът беше финансиран по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. Периодът на изпълнение на проекта беше 24 месеца от 18.10.2016г. до 17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386295.21 евро.

В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

  1. В община Кресна и Община Валандово бяха извършени серия от проучвателни дейности за определяне на опасните участъци от наводнения по реките Струма, Брезнишка, Влахинска и Моравска на територията на България и реките Анска и Вардар на територията на Република Македония. Бяха изготвени множество карти за опасните участъци от наводнения, както и 2D-3D модели на наводнения.
  1. Доставени бяха специализирани автоматизирани станции за наблюдение на нивото на реките и количеството на валежите. В община Кресна бяха доставени общо 5 бр. автоматизирани станции монтирани на реките Струма, Брезнишка, Влахинска и Моравска. В община Валандово, Република Македония, бяа доставени общо 2 бр. автоматизирани станции монтирани на реките Анска и Вардар.
  2. В рамките на проекта беше доставена Съвместна софтуерна система за наблюдение на реките и количествата на валежите в Община Валандово и Община Кресна. Системата се използва от представители на общините, местните институции и всички заинтересовани лица.
  1. Проведени бяха 2 /две/ двудневни обучения за управление на риска от наводнения в Община Кресна и Община Валандово
  1. Бяха извършени дейности по информация, публичност и комуникация на проекта и отразяване на приноса на Европейския съюз за реализирането на проекта;

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

 

Проведена бе финална конференция за приключването на проект CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения”

 

Община Кресна изпълнява съвместен проект № CB006.1.12.072 “Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения” с водещия партньор Община Валандово. Проектът е финансиран по Програма Интеррег-ИПП за Трансгранично сътрудничество между България и Македония, съфинансирана от Европейския Съюз по приоритетна ос 1 : Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие. Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца от 18.10.2016г. до 17.10.2018г. Общата стойност на проекта е 386295.21 евро.

На 12.10.2018 г. в хотел „Романтик”  град Дойран, Република Македония, беше проведена финална пресконференция по Договор №СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение”, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион”. На пресконференцията присъстваха кметовете да двете общини - на общ.Кресна г-н Николай Георгиев и на общ. Валандово г-н Перо Костадинов, екипите от двете общини, журналисти и гости на събитието.

На пресконференцията ръководителят на проекта на Община Валандово представи дейностите, целите и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

Награда „Сахаров“: финалистите за 2018 г.

Носителят на награда „Сахаров“ за 2018 г. ще бъде избран между украинския режисьор Олег Сенцов, 11 организации, спасяващи мигранти, и мароканеца Насер Зефзафи.

Обявени са финалистите за награда "Сахаров" за 2018 г. 

Финалистите за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта бяха определени чрез гласуване от комисиите по външни работи и развитие в Европейския парламент.

Финалистите за 2018 г.

Олег Сенцов е украински филмов режисьор, осъден на 20 години затвор в Русия по обвинения за подготовка на терористични актове срещу упражняващите властта в Крим. От май 2018 г. до 6 октомври 2018 г. той провежда гладна стачка, която преустановява под заплахата от принудително хранене.

От 2015 г. неправителствени организации от цяла Европа провеждат спасителни операции в Средиземно море, за да предотвратят удавянето на мигранти при опитите им да достигнат европейските брегове. Единадесет такива организации са номинирани за наградата „Сахаров“.

Насер Зефзафи е лидер на протестното движение „Хирак“ в района на Риф, Мароко. Движението се бори против корупцията, потисничеството и злоупотребата с власт в страната. Насер Зефзафи бе арестуван през май 2017 г. и осъден на 20 години затвор по обвинение за „конспирация срещу сигурността на държавата“.

Какво следва?

Решението за носителя на наградата ще бъде взето на 25 октомври от Председателския съвет на ЕП, който включва председателя на Парламента Антонио Таяни и лидерите на политическите групи. Наградата, която включва сертификат и парична премия от 50 000 евро, ще бъде връчена на церемония в Европейския парламент на 12 декември.

Инфографика - Как се избира лауреатът на наградата "Сахаров"      
Вижте как се избира лауреатът на наградата "Сахаров" 

Откриване на църковната учебна година

Днес с молитва и пожелания за успешен старт бе дадено началото на новата църковна учебна година. Благословение към децата отправи Иконом Георги Касапинов, който пожела на всички да спазват  и изучават християнските добродетели. На територията на Община Банско се обучават 130 деца във факултативно избираем час „Религия” под ръководството на учител по вероучение Марияна Думанова

Banner 468 x 60 px