Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

Програма за модернизация на текстилната индустрия от трансграничен регион България-Македония

 

 

Сдружение БОТО в партньорство на Търговска текстилна асоциация – Текстилен клъстер Щип, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

В резултат от една от основните дейности по проекта бе разработена Програма за модернизация на текстилната индустрия от трансграничен регион България-Македония. Целта на програмата е да се насърчи необходимостта от модернизация  и автоматизация като най-добрата предпоставка за запазване на конкурентната позиция на текстилната промишленост в трансграничния регион. Съвременното оборудване понижава експлоатационните разходи и поддържа качеството на продукцията, което води до повече клиенти, респективно повишаване на доходите на заетите, и не на последно място е предпоставка за привличане на повече млади хора в текстилната промишленост, изправени през избор на кариерен път. Също така с програмата се идентифицират технологичните пропуски на компаниите от сектор Текстил и облекло от трансграничния регион от една страна и от друга се набелязват пропуски в организационните практики, които възпрепятстват правилното използване на модерното оборудване, инсталирано в текстилните компании в региона.

Повече за проекта можете да намерите на интернет страницата на Сдружение БОТО http://www.botoyb.org

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Развитие на туризъм, благоприятстващ опазването на културното наследство в трансграничен регион България-Македония

 

 

КТПП - Кюстендил - За проекта project culture tourism logo 448 ProjectCB006.2.23.044   A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM  IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA –MACEDONIA

            

Кюстендилска търговско-промишлена палата  в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Резултати от конкурс за кратко видео на тема “Сподели културното наследство на твоя регион”

Успешно завърши конкурсът за кратко видео на тема “Сподели културното наследство на твоя регион”, организиран от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански в рамките на проект „Младите хора - новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион“.

Конкурсът имаше за цел да е да събере идеи и предложения за популяризиране на културно наследство на общия трансграничен район на България и Северна Македония. По този начин организаторите се опитаха да провокират интереса и да насърчат участието на младите хора от двете държави в популяризирането и съхраняването на културната идентичност и уникалното културно наследство на трансграничния регион. Въпреки безпрецедентната обстановка в страната в инициативата се включиха над 40 младежи от област Благоевград на възраст 16 – 25 години.  

Получихме много интересни и въздействащи видеоклипове, които сериозно затрудниха нашето жури в определянето на най-добрите. Класирането може да намерите на уеб страницата на проекта ТУК.

Честито на победителите и поздравления на всички участници!

Съгласно регламента на конкурса, класираните на първите три места ще получат специални грамоти, подготвени от организаторите, а първите 20 участници, включени в публикувания списък с класирани кандидати, получават възможността да участват безплатно в четиридневно обучение и летен лагер на тема “Сподели културното наследство на твоя регион – Първо ниво“Най-активните и мотивирани участници ще получат грамоти за участие, а в края на обучението ще изберем най-добрите десет, които ще бъдат класирани за следващия етап –  тридневно обучение и младежки обмен „Младите промоутъри на културното наследство на региона – Второ ниво“ в Северна Македониякоето ще се проведе в края на лятото

Покана за участие в ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“

На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 ще се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на водата“. На церемонията ще бъдат връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.

 Организатори на събитието са сдружение Еко Неврокоп и канят всички участвали в проучването – представители на бизнеса и земеделски стопани, ръководители и работещи в публични и образователни организации, НПО представители, както и други заинтересовани страни и широката общественост.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се организира по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-

Banner 468 x 60 px