Вход
Gergana Ivanova

Gergana Ivanova

 

Уеб сайт::

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ В CREATIVE HUB В ГР. СОЛУН, ГЪРЦИЯ

От 3 до 5 май 2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО организира и проведе учебно посещение на млади дизайнери в град Солун, Гърция в създадения Креативен център /CREATIVE HUB/ в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

       Домакин на посещението бе Гръцката модна асоциация /HELLENIK FASHION INDUSTRY ASSOCIATION/- партньор по проекта, в помещенията на която се намира Хъба.

Десет български участници – млади дизайнери, финалисти от конкурса за млади дизайнери – първи етап - Категория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“, организиран в рамките на проект CREATIVE HUB, бяха поканени да обменят знания, опит и умения и да научат повече за дейността и услугите, предоставяни от Хъба и гръцката модна индустрия.

В рамките на програмата на посещението на място участниците имаха възможност да се запознаят с дейността на приемащата организация-домакин, която обединява над 300 фирми от сектор Текстил, облекло и мода в Гърция, както и с атуалното състояние на сектора в съседната ни страна.

 Водещ лектор в модния дизайн представи пред българските млади дизайнери най-новите тенденции в инспирирането при създаването на модни колекции не само по отношение на цветове и форми, но и продиктувани от връзката с природата, човека и душата. Бяха дадени и много примери за вдъхването на нов живот на по-стари дрехи, вкарвайки нотка на сантимент в тях, което отговаря на съвременните тенденции за бавна мода.

 След интересните презентаци участниците, разделени в две групи по 5 човека, продължиха обмена на опит в оборудваните помещения на Хъба, където представител на гръцката асоциация ги запозна със специализирания софтуер и програми за дизайнери, налични в Центъра. Младите дизайнери имаха практическата възможност да работят самостоятелно с платформата за прогнозиране на модни тенденции, което бе изключително полезно за тях, както споделиха те в направения разбор в закриващата сесия на посещението.

 Като цяло, самото събитие имаше за цел да даде възможност на всеки да разшири възгледите си, да обнови визията си за добрите модни практики и да получи нови вдъхновения за творческа работа, която цел бе постигната напълно по общото мнение на участниците.

 Като завършек на учебното посещение програмата бе допълнена с визита във фирма Пирос в град Сандански, където с любезното домакинство на  г-ца Невена Стоянова – мениджър в компанията младите модни дизайнери успяха да се  потопят в целия процес на производство на трикотажно облекло от създаването на плата до крайния продукт.

 

 

   

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

and by national funds of the countries participating in the

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Министър Илин Димитров изнесе публична лекция в УНСС, посветена на маркетинга на дестинацията и концепцията на бранд България

Министърът на туризма д-р Илин Димитров изнесе публична лекция пред академичната общност от студенти, докторанти и преподаватели в катедра “Икономика на туризма” на УНСС. Той бе приветстван от ректора на университета проф. Димитър Димитров и ръководителя на катедрата проф. д-р Мариана Янева. В срещата се включиха доц. д-р Николай Цонев, както и доайенът и дългогодишен преподавател проф. д-р Манол Рибов.

В продължилата близо час и половина среща, последвана от оживена дискусия, министър Димитров изложи визията си и основните политики в работата на служебния екип на Министерството на туризма по някои от ключовите теми в сектора. Той запозна аудиторията с перспективите на дестинацията и с някои от сериозните предизвикателства, пред които са изправени работещите в сферата. Д-р Димитров отправи и покана към студентите да се запознаят с работата на ръководената от него институция, в която „реално се регулира секторът“.

“Целете се високо, вие сте бъдещето на сектор туризъм. Обичайте го и говорете винаги с позитивна нагласа за дестинация България. Разбира се, има проблеми, но решението им е във вашите ръце.” С този призив министър Димитров се обърна към младите специалисти.

Туризмът е сериозен стълб в нашата икономика, а косвеното му въздействие върху БВП като отрасъл е между 2,5 и 4 пъти по-голямо, което представлява косвено между 12-14% от БВП. По думите на д-р Димитров всеки десети работи в сектора или е свързан с него, а в морските градове като Варна – това е вероятно всеки трети човек.

На студентите и докторантите той пожела да не губят правилната мотивация за кариера и подчерта, че негативните нагласи към българския туристически продукт трябва да бъдат преборени чрез правилните послания. Що се отнася до маркетинга, всяко едно отправено послание трябва да бъде и добре целенасочено, за да е максимално ефективно, подчерта д-р Димитров, самият той университетски преподавател и представител на бранша. Комуникацията на бранд България трябва да бъде с единен тон – позитивен, приятелски, гостоприемен и непретенциозен, подчерта министър Илин Димитров. С тази част от работата на министерството той запозна представителите на академичната общност в презентация, посветена именно на маркетинга дестинацията и концепцията на бранд България. 

В разговора той разказа за основните канали за комуникация на бранда, с които се работи и подчерта, че именно работата с блогъри е била особено ефективна през изминалите месеци. Последните резултати и надхвърлените нива на предковидните години с близо 20% ръст са доказателство за точността на предприетите стъпки. МТ кани възможно най-голям брой журналисти, но изисква точна обратна връзка от тях, като написването на определен брой статии и след това измерваме разпознаваемостта и ефекта от тези статии, обясни министър Димитров пред студентите.

Той подчерта още, че бъдещето е да се фокусират усилията върху развиване на вътрешния пазар, както и целогодишните форми на туризъм, тъй като страната ни има много недоразвит потенциал. В годините бяха инвестирани милиарди в развитието на морски туризъм, но да не забравяме, че в Европа България е на второ място по минерални източници след Исландия и на първо място по качеството на водата от тези извори. Развитието на културен и конгресен туризъм са сред печелившите форми на туризъм с голямо бъдеще в страната ни. Превръщането на зимния курорт Банско в целогодишна дестинация също има голям потенциал като концепция.

В края на дискусията министър Димитров проведе работна среща с ръководството на катедрата по туризъм в УНСС и обмени идеи с преподавателския екип по текущи актуални въпроси в сектора.

News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image
News Item Image

Стартираща пресконференция по проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

Днес от 13.00 ч. в залата на Туристическия информационен център при НЧ “Георги Тодоров 1885“ в Белица се проведе стартираща пресконференция  по проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”, Договор № BGLD-1.007-0062-C01. На пресконференцията присъстваха  представители на  регионалните медии, представители на партньорите, гости и жители на града.

   

Водеща организация (кандидат) по проекта е НЧ "Георги Тодоров 1885", партньор 1 по проекта е Община Белица, партньор 2 по проекта - МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД - Белица.

Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. - Малка грантова схема - "Създаване на работни места“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм с приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Управляващ орган е  Министерството на образованието и науката.

Общата цел на проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци” е насочена към мобилизиране на условия за оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията и наличния социален капитал за постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места на територията на община Белица.

Специфичните цели на проекта включват:

     .   Насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица от община Белица за активно включване в местния пазар на труда чрез дейности за обучение и осигуряване на заетост;

 • Създаване на възможност за реализиране на конкретни мерки, предвидени в Стратегията за местно развитие, разработена от Община Белица в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)” – настоящият проект представлява предложение за 60% изпълнение на бизнес плана, приложен към и неразделна част от стратегията.
 • Създаване на нови работни места в бизнес, подкрепящ услугите в туризма и неговата реклама, изграждане на предприемачески умения, намаляване на равнището на безработица в общината.

Целеви групи :

 • Трайно безработни хора с възможност да анимират и да творят.
 • Представителите на местната власт, в т.ч. кметове, общински съветници и служители в общинските администрации, са сред най-важните по отношението на създаването на бизнес климат на местно ниво. За развитието на инициативата по проекта е от особена важност да има правилно разбиране за неговата същност и значение и потенциалния принос към местната икономика и пазара на труда. Разпространението на информация сред съседни общини в целевия регион е основно средство за мултиплициране на резултатите по проекта и осведомяване на потенциални бъдещи кандидати.

 

          По проекта ще бъдат открити 5 работни ателиета: 

1 работно ателие  за занаятчия в областта на дърводелството

Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработка на

сувенири от дърво и дърворезба /часовници, животински видове – мечета и др., точилки, саханчета, софри, поставки за икони, икони и др. видове, роданчета, солници за подправки, чаши, поставки за химикали, химикали, кукли от народния бит, мелница, геран, хурки и т.н. 

1 работно ателие  за занаятчия в областта на природата

Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на сувенири от екопродукти от природата — кора от дървесен вид, шишарки, билки - горски чай, подправки - горски кимион, дива чубрица, гъби, сладка от горски плодове, пчелен и боров  мед и др. 

 Проектът Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци” ще помогне за разкриването на  1 работно ателие  за занаятчия в областта на ръкоделието

Осигурява набор от оборудване и инструменти за сувенири в областта на плетачеството и шиенето-бродирането: терлици, елеци, чанти, ръкохватки и сувенири от българско везмо /карета, покривки и тишлайфери, възглавници/ и др. 

 1 работно ателие за занаятчия в областта на тъкачеството

Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на тъкани /черги, китеници, торби, възглавници, ковьори и др. 

1 работно ателие  за занаятчия в областта на разнообразни видове сувенири.

Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на картички, албуми, кутии, комплекти за кръщене  и др. 

2 работни места  за продавач на сувенири и 1 работно място за шофьор.

 • Осигурява Мобилен обект тип "микробус", брандиран «Произведено в Белица"  за продажба на продукти на Работилница "Планински знаци»
 • Общо назначени трайно безработни – 8 броя
 • Ще бъдат проведени обучения  за развиване на базови знания и умения, необходими на предприемача – лидерство, ефективна комуникация (ефективно слушане, обратна връзка, наблюдение, проучване и т.н.), креативно и иновативно мислене и търсене на нестандартни решения, поемане на риск и преодоляване страха от неуспех, презентаторски умения, привличане на партньори и съмишленици; работа в екип, работа с ресурси и т.н., превръщане на местния потенциал в предприемачески модели, опознаване на предприемаческата екосистема и вариантите за финансиране – наблюдение на средата.
 • Обучение, фокусирано върху същността на предприемачеството в туризма. В рамките на проекта се предвижда обучение на желаещи, свързани със зимния и алтернативния туризъм, по  въпроси като нормативна база на туризма, пакетиране на продукти, стандарти в обслужването на клиенти, системи за качество, туристическа информация и реклама, интерпретация на природното и културно наследство, възможности за финансиране, включително и запознаване с добри практики от други райони на България. По този начин би следвало да се мотивират и насърчат хората, които имат вече някакъв заявен интерес към създаване и развитие на туристически продукти. Логично е, че на един по-късен етап те ще привлекат и други желаещи да развиват подобни идеи (принципът “мотивация чрез пример”).
 • Дългогодишното партньорство между Община Белица, бизнеса и гражданското общество е ключово в процеса за реализиране на проект „Работилница за традиционни занаяти «Планински знаци“, както и за неговата устойчивост. Интегрирането на уязвими групи на пазара на труда чрез включване в заетост е основният мотив за обединение и работа в партньорство с бизнеса и НПО сектора.
 • Дърводелският и дървообработващия бизнес на територията на общината представляват ядрото на реалния сектор на общинско равнище, като формират близо 43% от съвкупните приходи от икономически дейности в общината. Това дава основание да се приеме, че секторът е ключов за икономиката. Работилницата ще разчита на захранване с необходими материали при изработване на сувенири от дърво и дървесина, плат и други материали и консумативи от местните фирми, каквато е фирма МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД – партньор в настоящия проект.

Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци” – място, на което традициите оживяват, а спомените се запазват!
 С финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

                                  ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ !

Седем автори в изложбата „Стаички“ преплитат в артистична симбиоза възрожденска и модернистична стилистика

Артистичният проект „Стаички - Различно пространство“ бе открит в двора на къщата музей на Георги Измирлиев -  Макенодчето в кв. „Вароша“ в Благоевград.Седем автори в изложбата „Стаички“ преплитат в артистична симбиоза възрожденска и модернистична стилистика | Blagoevgrad.eu

Изложбата е експонирана в три от къщите в старинния квартал, като идеята е малките по формат модернистични произведения да се впишат органично в интериора на къщите в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Камерните самостоятелни изложби представят творческите идеи на художниците Алина Папазова, Ангелика Радева, Антоанета Куик, Антония Колева-Нитра, Велизар Димчев, Калоян Илиев - Кокимото, Никола Цветанов.

Те са част от културната програма на Градската художествена галерия - Благоевград и се организират за седми път.

Седем автори в изложбата „Стаички“ преплитат в артистична симбиоза възрожденска и модернистична стилистика | Blagoevgrad.eu

Събитието бе открито от Силвия Домозетска, директор на Дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към Община Благоевград, Иван Милушев, директор на Градската художествена галерия и от художника Сашо Стоицов, който е куратор на проекта. 

                        Градска художествена галерия - Благоевград | Blagoevgrad

„Смисълът на това събитие е, че произведенията, които се изработват за „Стаички“ стават част от фонда на Градската художествена галерия. Тук е моментът да споделя, че в България няма друга такава Община, която да финансира точно такъв тип идеи. Това ни обнадеждава, че един ден Благоевград може да има свой Музей на модерното изкуство“, каза при откриването Иван Милушев.

Изложбата "Стаички" ще остане отворена до 26 април. 

Banner 468 x 60 px