Вход

Фондът на фондовете и АИКБ обсъдиха възможностите за финансиране на бизнеса чрез дялови инвестиции

Фондът на фондовете и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъдиха възможностите за финансиране на бизнеса чрез инструменти за дялово инвестиране. На срещата между двете организации присъстваха председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена Ангелова и изпълнителният директор Добрин Иванов от една страна, и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов.

Фондът вече има активни четири инструмента за дялови инвестиции. Финансовите посредници "Витоша венчър партнърс", "Иновейшън кепитъл“ и "Ню вижън 3" инвестират в компании в ранен етап на развитие, а  "Морнингсайд хил“ -  в бизнес проекти с рисков профил. Общият публичен ресурс, с който те разполагат, е  104,2 млн. евро, като към него фондовете посредници добавят и частни средства.

„Сигурен съм, че заедно с една от най-големите работодателски организации можем да работим заедно за популяризиране на дяловите инвестиции, за да знае българският бизнес, че възможности за финансиране на добри и устойчиви идеи има“, заяви изпълнителният директор на Фонда Владимир Данаилов.

Двете организации си обещаха заедно да работят за популяризиране на възможностите, които Фонд на фондовете предлага, като съвместно разработят и специален наръчник за бизнеса, чрез който компаниите да получат основни насоки и консултация за избор на посредник, начини на кандидатстване и необходими документи. Очаква се още в началото на 2021 г. АИКБ и Фонд на фондовете да стартират първите срещи с представители на бизнеса за представяне на възможностите за финансиране.

По думите на председателя на УС на АИКБ Васил Велев в страната ни има нужда от подобряване на корпоративната култура на бизнеса и отношението към предприемачеството. „Наша  цел е да подобряваме бизнес климата и да развиваме предприемачеството. И мисля, че в това начинание можем да бъдем добри съюзници. Трябва да показваме добрите примери и да извадим успеха от анонимност. Само така ще стимулираме младите хора да стартират собствени бизнеси“, допълни Васил Велев.

Фонд на фондовете управлява 1,2 млрд. лв. публичен ресурс, като с него може да мобилизира още над 2 млрд. лв. частни средства. Фондът предоставя два типа финансови инструменти – дългови инструменти и дялови инвестиции.

Banner 468 x 60 px