Вход

Делегация от Посолството на Ислямска република Пакистан посети Бургаската палата

Делегация от Посолството на Ислямска република Пакистан, водена от временно управляващия Посолството г-н Маруан Алекс Аийаш, посети Бургаската търговско-промишлена палата.

Председателят Цанко Иванов запозна гостите с историята и дейността на БсТПП. Той направи обзор на отношенията между Палатата и Посолството и преглед на търговско-икономическите отношения между България и Пакистан. Стана ясно, че 2008 г. бележи връх в стокообмена на стойност 130,2 млн.щ.д., с положително салдо за нашата страна. От 2014 г. досега салдото за България е трайно отрицателно, а стокообменът за изминалата година се равнява на 41,2 млн.щ.д.

Г-н Аийаш отбеляза, че 70% от търговията между двете държави се падат на текстилните изделия и посочи възможности за диверсификация със селскостопански продукти. Той подчерта членството на България в ЕС и географската й близост до Пакистан като предимство за развитието на търговията.

Дипломатът предостави за разглеждане проект на Меморандум за разбирателство между БсТПП и ТПП – Хайдерабад и изрази надежда, че с подписването му по своеобразен начин ще се отбележи и навършването на 55 години от началото на дипломатическите отношения между България и Пакистан.

Срещата завърши с ангажимент за активизиране на информационния обмен между двете институции и популяризиране на възможностите за бизнес с Пакистан сред членовете на БсТПП.

 

12.02.202. 2

12.02.202. 3

12.02.202. 4

12.02.202. 5

12.02.202. 6

12.02.202. 7

 

Banner 468 x 60 px