Вход

IX Европейски форум за социално предприемачество

От 26 до 29 март 2020 г., в Международния панаир – Пловдив ще се проведе IX Европейски форум за социално предприемачество, който съвпада със 125-тата годишнина от създаването на първата производствена кооперация в България.

Той включва европейски конференции, кръгли маси, дискусии и др. по актуални въпроси за социалната икономика и международно изложение на повече от 100 социални предприятия от над 16 страни, с ревю от облекла и аксесоари, произведени от социални предприемачи.

Съорганизатори на форума са Европейската комисия (ЕК), Министерството на труда и социалната политика, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП) и Организационен комитет, включващ Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) и 8 национално представителни организации за хора с уреждания.

Пълна информация ТУК

Banner 468 x 60 px