Вход

Бизнес форум: Брекзит ще отвори нови врати за нашите компании, искащи да развиват дейност във Великобритания

Брекзит ще донесе нови възможности за българските фирми, които искат да развиват дейност във Великобритания и те не бива да се изпускат. Около това твърдение се обединиха участниците в откриващия панел на проведения днес форум Go global. Събитието, организирано от Британско-българската бизнес асоциация, привлече наши компании, които имат идея да стъпят на британския пазар.

Приветствие към представителите на бизнеса и гостите на форума поднесе д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. „Предстоят интересни времена, които ще отворят нови врати за нашите компании“, посочи д-р Таков. Излизането на чужд пазар означава да адаптираш бизнеса си към глобалните тенденции, защото държавите не са капсулирани и трендовете в техните икономики следват международните. „Сега след Брекзит ще има раздвижване на пазара, което трябва да се използва като вход към съответната държава.“ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия работи много активно за интернационализацията на бизнеса у нас. „С индикативната си програма, с организирането на търговски мисии зад граница, се опитваме да разширим обхвата на местния бизнес и да му помогнем, да го насочим как да стане глобален.“

Брекзит ще даде началото на нови пътища за търговия. „Британските компании ще търсят привилегировани търговски отношения с други части на света“, е мнението на г-н Омуртаг Петков, председател на Британско-българска бизнес асоциация. Но no deal Брекзит би могъл да има непредвидими и катастрофални последици за бизнеса и от двете страни – и във Великобритания, и по света. “Невъзможността да измериш разумния риск е неблагоприятна за всеки бизнес“, подчерта още г-н Петков.

Директорът на глобалната мрежа на Съвета на Британските търговски камари г-жа Ан-Мари Мартин подчерта, че ръководената от нея организация е отворена към търговия във всяка точка на света. „Не виждам защо компании, които търсят реализация например във Франция или в Китай, да не се възползват от нашите търговски връзки“, посочи още г-жа Мартин и се съгласи с д-р Таков, че да търгуваш зад граница на практика означава да станеш глобален. Глобалната мрежа на Съвета на Британските търговски камари има над 350 квалифицирани специалисти, които подпомагат работата на партньорите и членовете на камарите в световен мащаб.

Форумът Go Global! представи някои от най-успешните примери на български компании, които разказаха за предизвикателствата, пред които са били изправени и за рисковете, които са поели, за да се реализират във Великобритания.

www.sme.government.bg

Banner 468 x 60 px