Вход

С ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕХЧЕВО, МАКЕДОНИЯ, СЕ ОТЧЕТЕ УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

На 11-ти и 12-ти януари 2018 година, в гр. Пехчево, Република Македония се проведе Финална конференция по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ с референтен №CB006.1.11.165, изпълняван по първа покана на Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

На конференцията бяха представени резултатите от извършените дейности от проекта, включващи резултатите от проведено измерване на нивата на замърсяване на въздуха в Трансграничния регион, Доклад за обща политика при преминаване на Региона към нисковъглеродна икономика с насоки и препоръки към местните и регионални власти, създаване на Трансгранична неформална мрежа за подкрепа на процеса при преминаване на Региона към нисковъглеродна икономика и др.

На конференцията също така беше представен наръчник с въпросник за самооценка на въглеродния отпечатък от фирми, институции и организации и беше подписан Меморандум за сътрудничество между партньорските организации – Асоциация „Център за медицински билки и плодове Амброзия” от гр. Пехчево, Република Македония и Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници” от гр. Благоевград, Република България.

Представителите на двете организации изразиха удовлетворение от постигнатите резултати и се ангажираха да подкрепят Трансграничния регион при преминаване към нисковъглеродна икономика и след приключване на проекта.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

Banner 468 x 60 px