Вход

Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение

На 16.12.2016 г. в хотел „Романтик”  град Дойран, Република Македония, се проведе откриваща пресконференция по Договор №СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно предупреждение от наводнение”, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 „Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион”. На пресконференцията присъстваха кметовете да двете общини-на общ.Кресна г-н Николай Георгиев и на общ. Валандово Николче Чурулиновски, екипите от двете общини, журналисти и гости на събитието.

На пресконференцията ръководителят на проекта г-жа Славица Таетаева представи дейностите, целите и очакваните резултати от реализирането на  проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Община Кресна и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

 

 

 

Последно променена вПонеделник, 10 Април 2017 08:13

Banner 468 x 60 px