Вход

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ проведе Международно дигитално събитие

На 29 април 2022 г. се проведе Международното дигитално събитие в рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.