Вход

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ ще проведе на Международно дигитално събитие

На 29 април 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе Международното дигитално събитие в рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

Домакин на събитието ще бъде Югозападен обществен информационен център – бенефициент №5 и ще бъде председателстван от председателя г-н Красимир Цветанов.

Гостите ще бъдат приветствани от г-жа Хамуратиду Куриаки – генерален директор на Общинското предприятие за ВиК в Александруполис (Гърция), г-н Йоанис Сегкос – кмет на община Херсонисос в Крит, и заместник-председател на комисията по околна среда на KEDE , Централен съюз на общините в Гърция, г-н Георгиос Галанос, Тракийски университет Демокрит – катедра по икономика – специално звено за изследвания, Гърция и г-н Николай Георгиев – кмет на община Кресна.

По време на събитието ще бъдат представени пред широката общественост постигнатите резултати от бенефициентите по проекта, както и презентация относно функционалността на мобилните приложения, разработени в рамките на проекта и функционалността на Съвместната система за мониторинг.

Желаещите да се включат в събитието, могат да направят това на следния интернет адрес: International Digital Event WRESTLE project

 

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

           

Banner 468 x 60 px