Вход

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ проведе Местно дигитално събитие

На 19 Май 2022 г. се проведе Местно дигитално събитие с представители на местната общност от Община Благоевград в рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020“. Домакин на събитието беше Югозападен обществен информационен център – представено от г-н Красимир Цветанов – председател на УС.

Г-н Цветанов откри дигиталното събитие и поздрави участниците в събитието и благодари за възможността да представи част от дейността на сдружението лично от онлайн студиото, представителите на местната общност участваха в събитието дигитално чрез онлайн платформа.