Вход

ЮЛНЦ „Югозападен Обществено Информационен Център“ ще проведе Местно дигитално събитие

На 19 Май 2022 г. от 10:00 часа ще се проведе Местно дигитално събитие в рамките на проект „Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност”, с акроним „WRESTLE“ и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., която се финансира по Втората покана за представяне на проектни предложения на Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014 – 2020“.

Домакин на събитието ще бъде Югозападен обществен информационен център, чийто председател на  Управителния съвет, г-н Красимир Цветанов ще открие дигиталното събитие и ще поздрави официалните гости и бенефициентите на проекта лично от онлайн студиото. В събитието ще вземе участие и представител на Водоснабдяване и Канализация – Благоевград, инж. Начев, който ще представи съвместната работа между двете организации  в рамките на проекта.

На събитието ще бъдат представени детайлно резултатите постигнати при изпълнението на дейностите по проекта, както и съвместната работа с бенефициентите от Република Гърция. Представяне на мобилните приложения, работата с тях и техническите им параметри ще направи г-н Любомир Вълков – инженер „Комуникационни технологии“, който ще бъде на разположение по време на събитието, за да отговаря на технически въпроси на заинтересованите страни от местната общност.

Желаещите да се включат в събитието, могат да направят това на следния интернет адрес: Събитие за местната общност проект  WRESTLE

Повече информация за проекта можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/bg/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Югозападен Обществено Информационен Център“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат

Banner 468 x 60 px