Вход

Модерното образование е невъзможно без участието на бизнеса

Бизнес лидери от БФБЛ дискутираха предизвикателствата пред българската образователна система с Милена Дамянова, председател на парламентарната Комисия по образование и наука

„Успешните икономики разчитат на изключително модерни образователни системи, а разработването на успешни политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса”, заяви Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание, по време на работна закуска, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) по-рано днес. „Подобни периодични срещи за обмяна на идеи и споделяне на визии за развитието на образованието са от съществена полза както за законодателната власт, така и за бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които има нужда, а и за страната като цяло”, добави тя.

Гости на дискусията, организирана от БФБЛ по актуалната тема за реформата в образованието като ключ към развитието на икономиката и просперитета на обществото, бяха висши мениджъри от водещи компании като „Майкрософт”, „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, „Хюлет Пакард”, „Уолтопия”, „ЕЙМС Хюман Кепитъл”, ЧЕЗ, „Гранд Хотел София”, „ПИМ Прима”, представители на неправителствения сектор и на образователни институции.

„Всеки от нас се е изправял пред проблема с липсата на достатъчно квалифицирани кадри въпреки всички инвестиции от страна на бизнеса, затова е важно да научим какво се прави в тази област в Народното събрание”, сподели при откриването Ираван Хира, председател на БФБЛ.

Милена Дамянова, която е и вносител на новия Закон за предучилищно и училищно образование, запозна присъстващите с философията и приоритетите, заложени в него – качество и конкурентоспособност на образованието, както и с конкретните стъпки, които ще ги гарантират: развиването на съвременни умения като инициативност и предприемачески дух, дигитални компетентности, работа в екип, за които бизнесът настоява отдавна; кариерно ориентиране от 1. клас; разделяне на гимназиалното образование на два етапа – до 10. клас и до 12. клас, като във втория етап учебните програми ще се разработват съвместно с бизнеса и висшите учебни заведения; повсеместно въвеждане на дуалната система на обучение; създаване на обществени съвети и въвеждане на системи за управление на качеството във всяко училище и детска градина.

Дамянова добави, че законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене в Комисията, като амбицията е да бъде приет в пленарна зала до юни и да влезе в сила от учебната 2016-2017 година заедно със съответните подзаконови актове и нови учебни програми. „Със законопроекта сме си поставили една основна цел - икономическо развитие и растеж”, акцентира Дамянова. Миналата седмица с консенсус бе приета стратегията за развитие на висшето образование, информира още тя.

Бизнес лидерите повдигнаха редица актуални теми, свързани с дуалната система, принципа „парите следват ученика”, разпределението на професионалните гимназии спрямо реалното присъствие на компании в даден регион, повишаване на квалификацията на учителите, необходимостта от гъвкави учебни програми и партньорство с бизнеса. Милена Дамянова се ангажира с продължаване на диалога с частния сектор по теми, които изискват обсъждане и намиране на ефективни и трайни решения.

В съответствие с мисията си да ангажира ключови фигури от обществения живот за позитивна социална промяна БФБЛ организира серия от срещи с представители на институциите, за да се улесни партньорството между тях и големите компании, опериращи на българския пазар.

http://www.bblf.bg       

Banner 468 x 60 px