Вход

РЪСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ЕВРОСРЕДСТВА В ПИРИНСКО В КРАЯ НА 2020 Г.

1 315 777 482 лв. са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на месец декември 2020 г. Сумата е с 15 488 480 лв. повече, в сравнение с последния отчетен период през ноември миналата година, сочи справка на Областен информационен център – Благоевград, представена по време на онлайн пресконференция днес.

 Повече от половината от средствата, договорени като инвестиции в Пиринско, са за изграждането на АМ „Струма“. Дори и извън тях обаче средствата, привлечени за инвестиции в областта по останалите Оперативни програми, не са никак малко – 573 274 576 лв.

 Най-много пари – над 210 млн. лв., са договорени по Програмата за развитие на селските райони. По тази програма до края на месец декември 2020 г. бенефициентите в областта са 613, като те са както юридически лица, земеделски стопанства и предприятия от хранително-вкусовата промишленост, така и земеделски производители като физически лица.

 ОП „Околна среда“ е втората след ПРСР, предоставила най-крупните средства за развитие на региона. Общо по програмата се изпълняват 11 проекта на обща стойност 113 879 486 лв. 4 от тях са стартирали в последните 6 месеца на 2020 г.

 По Програма „Региони в растеж“ в област Благоевград са договорени 112 932 146 лв. за изпълнението на 51 бр. проекти. 11 са новите проекти  за периода юли – декември 2020 г. на обща стойност 4 929 840 лв. Бенефициенти на програмата са основно големите общини в областта - Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. Средствата се инвестират в благоустрояване на градска среда, обновяване на многофамилни жилищни сгради и образователна инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица обществени и административни сгради, изграждане на социална инфраструктура, реконструкция на улична мрежа и др.

 Програмата за бизнеса - ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в Благоевградска област инвестира близо 65 млн. лева за изпълнението на 1184  броя проекти. Само за последните месеци са сключени по-голямата част от тези договори – това са договорите по процедурата за подпомагане на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от Ковид – 1059 бр.

 177 проекта на обща стойност малко над 40 млн. лв. се изпълняват на територията на Пиринско по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

 С най-малки дялове по привлечени средства в област Благоевград са Програмата за морско дело и рибарство, ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“  и ОП „Добро управление“.

Banner 468 x 60 px